Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, med tanke på at den enkelte virksomhet i kulturlivet kan utvide og tilpasse dem slik at de speiler den enkelte virksomhet. Retningslinjene er også gjennomgått av Advokatene Graasvold & Stenvaag, som Balansekunst samarbeider om rådgivningstelefonen mot seksuell trakassering med.

Vi ønsker et kulturliv og en kulturbransje fri for seksuell trakassering. Det skal være trygt å jobbe i kunst- og kulturlivet, som er et felt med mange frilansere, mange oppdragsgivere, mange kortvarige avtaler og arbeidsrelasjoner.

Vi ønsker at alle aktører i bransjen skal ta et ansvar for å hjelpe til å sørge for at kulturbransjen i Norge blir et trygt sted for alle. Det betyr at du som leser dette forplikter deg til å lage og følge noen kjøreregler for de aktivitetene du har ansvar for. Det betyr også at du må stille tilsvarende krav når du inngår kontrakter eller samarbeider med andre aktører.

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp, seksualitet og legning. Det kan også være uønsket berøring, klåing og i de alvorligste tilfellene, straffbare overgrep. Sending og spredning av nakenbilder og seksualiserte bilder/filmer på sosiale medier kan også være seksuell trakassering og ulovlig.

Vi ønsker å lage noen kjøreregler som omfatter mer enn det som vil være forbudt etter lovverket. Reglene er selvsagt ikke ment å regulere relasjoner mellom gode kollegaer, venner eller andre. Formålet med reglene er å forhindre uønsket seksuell oppmerksomhet som er ubehagelig og skaper utrygghet i bransjen.

Foto: Ratto di Proserpina av Bernini. Miles Heller/Flickr, CC BY-SA 2.0