Statsbudsjettet: Etterlengtet støtte til Balansekunst 

Balansekunst jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nå foreslår regjeringen å gi foreningen 1,5 million i støtte over statsbudsjettet for 2019.

– Dette er fantastiske nyheter for kulturlivet, sier Guro Kleveland, styreleder i Balansekunst. – Vi er veldig glade for at regjeringen endelig viser at de tar likestilling og mangfold i kunsten og kulturen på alvor, sier hun.

Balansekunst består av over 60 norske kunst- og kulturorganisasjoner som arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Foreningen eksisterer for å initiere og inspirere til endring i holdninger, i strukturer og handling.

Politisk vilje

Stortingsrepresentant og Venstres likestillingspolitiske talsperson, Grunde K. Almeland, er en av de som har støttet Balansekunst i forhandlingene for 2019.

– Balansekunst er akkurat et slikt initiativ vi ønsker å gi politisk støtte til, som har jobbet nedenfra og opp, og som et bredt felt av aktører stiller seg bak. Når vi ser hvor enormt sterkt #MeToo har truffet kulturliv, næringsliv, politisk liv og generelt arbeidsliv i global skala, ser vi også hvor viktig holdningsarbeid, kursing og bevisstgjøringsarbeid er, sier Almeland.

– Arbeid mot strukturell trakassering og diskriminering krever langsiktige tiltak, og vi er glade for å bidra til at Balansekunst får mer forutsigbare rammer for sitt arbeid, sier han.  

En etterlengtet mulighet

En del av Balansekunsts arbeid er å dele kunnskap og erfaringer, samle tall, statistikk og oversikter, drive målrettet rekruttering, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Blant tiltakene Balansekunst ønsker å videreutvikle med midler fra regjeringen er kursvirksomhet og en merkeordning.

– Støtten over statsbudsjettet gir oss en etterlengtet mulighet til å utnytte vårt potensial som en varig ressurs for kulturlivet enda bedre, sier Guro Kleveland. – Kunst- og kulturlivet er en sektor der mange arbeidstakere er spesielt sårbare, både rettighetsmessig og økonomisk. I tiden framover vil vi særlig fokusere på å styrke innsatsen gjennom opplæring og bevisstgjøring, samtidig som vi vil styrke enkeltaktørers arbeid for likestilling og mangfold.

– Vi er svært takknemlige overfor alle våre støttespillere, både i kulturlivet og i politikken, som helt siden oppstarten i 2009 har arbeidet aktivt for å sikre at Balansekunst blir et varig tiltak for kulturlivet, sier Kleveland.

For mer informasjon, kontakt:

Guro Kleveland, styreleder i Balansekunst
Tlf.: +47 995 90 130, e-post: guroklev@gmail.com

Om Balansekunst:

Startet som prosjekt og nettverk i 2009. Stiftet som forening i 2016. Balansekunst er en landsomfattende sammenslutning av organisasjoner, virksomheter og aktører fra et bredt kunst- og kulturliv som jobber aktivt for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Per oktober 2018 har foreningen 65 medlemmer. Balansekunst jobber med å initiere og koordinere tiltak for økt likestilling og mangfold i kulturlivet, kunnskaps- og holdningsskapende arbeid for å sikre trygge arbeidsforhold for både fast ansatte og frilansere, og å utvikle verktøy alle aktører på kulturfeltet kan benytte seg av i sitt arbeid for likestilling og mangfold, mot trakassering og diskriminering.

Balansekunst har initiert og utviklet verktøy og ressurser, blant annet disse: