Balansekunst består av mer enn 70 kunst- og kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Har du opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering eller maktmisbruk? Du kan få rådgivning hos oss: Ring 940 87 929.

Balansekunsts rådgivningstelefon er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Telefonen er åpen tirsdag og torsdag fra kl. 12 til 15. Alle henvendelser behandles fortrolig. Les mer her.