Varsling i arbeidslivet

Det vises til departementets høringsbrev av 25.04.2018.

Balansekunst takker for muligheten til å komme med innspill, og ønsker å benytte anledningen til å peke på forholdene for andre grupper som ikke defineres som arbeidstakere i arbeidsmiljøloven. I likhet med MFO mener vi at disse også må beskyttes ved varsling om kritikkverdige forhold i en virksomhet. Gruppene i aml § 1-6 (personer som ikke er arbeidstakere) bør omfattes av varslingsreglene når de utfører arbeid. Det bør vurderes konkrete tiltak som beskytter andre som i en eller annen form er tilsluttet virksomheten, for eksempel selvstendig næringsdrivende.

Kulturlivets mange frilansere og selvstendig næringsdrivende er i en særlig sårbar posisjon, med skjeve maktforhold og stor grad av usikkerhet. Denne gruppen opplever et betydelig svakere vern, og en betydelig høyere terskel for å varsle om kritikkverdige forhold. Denne problematikken har blitt gjort særlig tydelig det siste året, blant annet gjennom de ulike #metoo-oppropene fra norske skuespillere, dansere og musikere.

En utvidelse slik at grupper i aml § 1-6 ble omfattet av varslingsreglene ville vært en betydelig forbedring for disse gruppene.

Toppbilde: Cat Burston (CC BY 2.0)