Danse- og filmfeltet inn i Balansekunst-styret

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2018-2019 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Thomas Walle, Andreas Gilhuus, Guro Kleveland, Rhiannon Edwards og Nina Maria Barbosa Blad. Ikke på bildet: Miranda Moen, Eva Lien og Rune Rebne.

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2018-2019 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Thomas Walle, Andreas Gilhuus, Guro Kleveland, Rhiannon Edwards og Nina Maria Barbosa Blad. Ikke på bildet: Miranda Moen, Eva Lien og Rune Rebne.

Balansekunst ønsker de nye styremedlemmene velkommen! 

– Vi er utrolig glade for å kunne ønske Thomas Talawa Prestø, Nina Maria Barbosa Blad og Miranda Moen velkommen inn i styret. Med deres verdifulle erfaring fra både dans, film og musikk kan Balansekunst nå i enda større grad være et samlende initiativ for hele kulturfeltet, sier Guro Kleveland, nylig gjenvalgt styreleder i Balansekunst.

Foreningen Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme endring, og består av over 60 organisasjoner som sammen arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Initiativet springer ut fra musikkbransjen, som allerede i 2009 etablerte et nettverk for å få fortgang i likestillingsarbeidet.

– For å kunne være en troverdig aktør også utenfor musikkfeltet er det viktig å ha et bredere kulturliv representert i styret. At alle de tre nyvalgte styremedlemmene også har tidligere erfaring fra likestillingsarbeid gjør oss godt rustet til å fortsette Balansekunsts arbeid for å forhindre seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet, sier Kleveland.

De nye medlemmene i Balansekunst-styret er:

  • Thomas Talawa Prestø, kunstnerisk leder og grunnlegger av Tabanka Crew African Peoples Dance Ensemble. Thomas har tidligere vært leder for Afrikan Youth In Norway og rådgiver i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering
  • Nina Maria Barbosa Blad, produsent og daglig leder i produksjonsselskapet Barbosa Film. Nina er 2. kandidat for Feministisk Initiativ, og har i flere år jobbet aktivt for en mer mangfoldig og likestilt filmbransje.
  • Miranda Moen, masterstudent i likestilling og mangfold ved NTNU. Miranda skriver master om funksjonsnedsettelse i kulturlivet, og jobber også for AKKS Trondheim.  

Øvrige styre- og varamedlemmer er:

  • Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen
  • Thomas Walle, seniorrådgiver ved Musea i Sogn og Fjordane
  • Andreas Gilhuus, daglig leder ved Bølgen Kulturhus
  • Rune Rebne, stipendiat og universitetslektor ved Norges musikkhøgskole
  • Eva Lien, festivalleder for Ladyfest Oslo

Kontakt: 
Guro Kleveland
Styreleder i Balansekunst
Tlf.: +47 995 90 130, e-post: gk@kulturtanken.no