Back to All Events

Showbox: Kjønn i scenekunsten

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Hvor: Sentralen, Forstanderskapssalen (Øvre Slottsgate 3)
Når: Fredag 1. des. 2017, kl. 16.30–18.30

Hvordan er kjønnsbalansen i scenekunsten for barn og unge? Hvordan blir kvinner og menn fremstilt på scenen, og hvordan speiles kjønnsmangfoldet i det som presenteres landets barn og unge? Kan scenekunsten være holdningsskapende eller atferdsendrende? Kan kunsten bidra til å endre strukturene som gjør at skjevheter, diskriminering og trakassering får leve videre i kunst- og kulturlivet? Og skal kunsten være et verktøy for bevissthet, holdninger og atferd?

På dette seminaret vil vi undersøke scenekunstens muligheter og oppdrag. Aktører som Scenekunstbruket og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken treffer barn og unge landet over, året rundt; i skolen og på kommersielle kulturarenaer. Har vi et spesielt ansvar for hva som presenteres for publikum? Med oss på laget har vi foreningen Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Mer info om innhold og deltakere kommer. Følg med på Facebook-arrangementet for oppdateringer.

Seminaret arrangeres av Scenekunstbruket, Kulturtanken og Balansekunst i forbindelse med Showbox scenekunstfestival for barn og unge

Later Event: December 9
Bergen: Nye stemmer