Ikke-diskriminerende språkbruk

Igjen går språkdebatten om hvordan det er riktig å omtale funksjonshemmede. Her er veiledningen for ikke-diskriminerende språkbruk.

Lista er utarbeidet av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet, Synshemmede Akademikere, MS-Forbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk Revmatikerforbund (09.08.2012).

Akkurat som "svartelista" til NRK Østlandssendingen la føringer for språklig korrekt omtale av mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn, vil vi funksjonshemmede med denne ordlista unngå å bli omtalt i diskriminerende vendinger.

Disse ordene anbefales:

 • funksjonshemmede

 • mennesker/personer med funksjonsnedsettelser

 • mennesker/personer med nedsatt funksjonsevne

 • mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.

 • mennesker med autisme

 • funksjonshemmede (i forhold til) befolkningen for øvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmede

 • bevegelseshemmede

 • synshemmede = blinde og svaksynte

 • hørselshemmede og døve

 • døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)

 • kortvokst

 • utviklingshemmet

 • diabetes/diabetiker

 • dysleksi/dyslektiker

 • punktskrift i stedet for blindeskrift

 • tegnspråk (ikke døvespråk)

 • førerhund

Vær varsom med disse ordene:

 • psykopat

 • handikappet

 • gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)

 • hjelpeløs

 • vansiret

 • ord med forstavelse blind-, døv-, handikap- osv.

 • bruk av ord som sinnssykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverb

 • bruker – skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet

Disse ordene skal ikke brukes:

 • funksjonsfrisk

 • de funksjonshemmede

 • ufør som synonym til funksjonshemmet

 • yrkeshemmet som synonym til funksjonshemmet

 • psykisk utviklingshemmet

 • krøpling

 • forkrøplet

 • invalid/invalidisert

 • invalide-bil og andre bindestrekord

 • vanfør

 • lenket til rullestolen/sengen

 • dverg

 • åndssvak

 • (mentalt) tilbakestående

 • autist

 • mongoloid

 • retardert

 • sinnssyk

 • grønnsak

 • synssvak

 • blinde + hund/bøker

 • tunghørt

 • døvstum

 • døve + tolk/språk

 • ordblind

 • sukkersyke

 • senile (heter dement eller senil-dement)

 • multihandikappet

Denne saken er basert på en pressemelding fra 09.08.2012.