Vil ha metoo-sertifisering

Kulturminister Trine Skei Grande (V) liker ideen om en metoo-sertifisering for kulturinstitusjoner.

– Ideen kommer fra Balansekunst. Det handler om å skolere ledelsen for kulturinstitusjoner, og sikre at ledelsen står fast på noen verdier, sier kulturminister Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Foreningen Balansekunst jobber mot seksuell trakassering i kulturlivet og for likestilling. På kulturbudsjettet for 2019 fikk prosjektet Balansekunst statsstøtte for første gang, med 1.5 millioner kroner. Balansekunst består av 65 kunst- og kulturorganisasjoner, institusjoner og aktører i Kultur-Norge.

I søknaden om statsstøtte la Balansekunst i høst fram planene for «en merkeordning som synliggjør at aktører i kulturlivet har sluttet seg til et aktivt arbeid mot trakassering», heter det i søknaden. Balansekunst setter opp tre punkter som kulturaktører må oppfylle for å bli sertifisert:

  • Må ha retningslinjer og praksis mot trakassering

  • Må ha opplæring internt om risikofaktorer og oppfølging»

  • Må ha et system for kontinuerlig evaluering, og rutiner for oppfølging av arbeidet mot trakassering.

De tre punktene kvalifiserer til «sølvmerket». Et «gullmerke» gis til de som også setter i verk aktive tiltak for mangfold og likestilling.

– Dette skal være en sertifisering for aktivt arbeid mot trakassering, for likestilling og mangfold, sier Guro Kleveland, leder for Balansekunst.