Kvinner i jazz

NRK Radio

Med 24% kvinner på scenen har Moldejazz en kjønnsbalanse som ligger ganske nært snittet for norske jazzfestivaler de siste årene. Likevel mener foreningen Balansekunst, som jobber for mangfold og likestilling i musikkbransjen, at antall kvinner er for lavt.

– 24% syns jeg er lavt, når vi vet at det finnes mange nok kvinnelige utøvere til å ha en høyere andel, sier styreleder i Balansekunst Guro Kleveland.

– Ja, det er jo selvfølgelig mulig, men vi har nå en gang et fokus på at vi ikke booker kvinner fordi de er kvinner, svarer festivalsjef Hans-Olav Solli i Moldejazz. Han understreker at grunnen til at festivalen har kvinner som Karin Krog, Silvana Imam og Natalie Sandtorv på plakaten er at de er unike musikere, men han sier også at festivalen er bevisst på å representere et mangfold, både av uttrykk, opprinnelse og kjønn.

– Vi har fokus på det, men det er først og fremst fordi det skjer mye spennende blant kvinnelige jazzartister, og vi har mange kvinnelige bandledere i år, sier Solli.
 

Med én kvinne følger mange menn

– Det som trekker litt ned når det er en kvinnelig bandleder er at det er mange menn i bandet hennes. Det er få prosjekter som består av bare kvinner, men vi har det også på festivalen i år, sier Solli.

Kravet om 40% kvinner i norske ASA-styrer som ble innført i 2004 viste seg å være effektivt. Likevel er ikke Kleveland sikker på om det er veien å gå i jakten på en bedre balanse i musikkbransjen. Hun mener det viktigste er å være bevisst, og tørre å tenke litt utradisjonellt. 

– Bevisstheten er kjempeviktig. Det handler om å ville gjøre noe med det, å velge bort noe for å hente fram noe annet, for å si det sånn. For å få til en best mulig festival er det viktig å være bevisst på hva slags type representasjon man har på scenen, avslutter Kleveland.

Hør hele innslaget i God morgon, Møre og Romsdal her.