Hva er Balansekunst?

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme forandring. Vi deler kunnskap og erfaringer fra det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet i kulturlivet. Tiden er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Kunst- og kulturlivet har ikke råd til å gå glipp av halvparten av talentene, historiene og perspektivene. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi utdaterte holdninger? Hvordan kan vi bryte mønstrene og strukturene som bidrar til ubalanse i kulturlivet?

Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi. Balansekunst utvikler og sprer kunnskap om praktisk likestillings- og mangfoldsarbeid, herunder arbeid mot seksuell trakassering, og arbeider for å sette kunsten og kulturen inn i en samfunnsmessig sammenheng. Balansekunsts driver også kurs-, veilednings- og formidlingsarbeid.

Balansekunsts medlemmer tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak som mentorordninger, målrettet rekruttering, kartlegging, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Vi vet at endring krever både vilje og handling: Vi vil det, vi våger det og vi velger det.

Vil du bli med på dugnaden? Send oss en melding eller kontakt daglig leder Siri Haugan Holden på siri@balansekunstprosjektet.no eller +47 93 03 77 02.

Balansekunsts historie

Balansekunst springer ut fra engasjerte aktører i norsk musikkbransje, som i 2009 på eget initiativ etablerte det som ble hetende “Balansekunst-nettverket” for å få fortgang i musikklivets likestillingsarbeid. Året før, i artikkelsamlingen Musikk og kjønn – i utakt? (2008), hadde Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen på oppdrag for Kulturrådet påpekt at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen i norsk musikkliv virket å være noe som skjedde på 1) individuelle og nokså tilfeldige initiativ, eller 2) etter påtrykk fra høyere styresmakter. Svært sjelden viste tiltakene seg å være initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet selv. Etableringen av Balansekunst-nettverket representerte således et vendepunkt.

En viktig milepæl i Balansekunsts historie var da Kulturrådet i 2013, etter forslag fra Balansekunst, etablerte en forsøksordning på 1 million kroner for å støtte og stimulere strategisk arbeid mot en bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Ordningen ble ikke videreført etter regjeringsskiftet samme år.

I 2016 ble nettverket omgjort til en forening for å formalisere prosjektet, og samme år ble mandatet vårt utvidet til å inkludere også det bredere mangfoldsbegrepet, fordi kjønnsdiskriminering ikke er noe som foregår – eller kan endres – i et vakuum. Begrepet mangfold er mye brukt – men ofte uten at det gjøres en begrepsmessig avklaring av hva det innebærer. Med mangfold mener Balansekunst at vi ikke enten er like eller forskjellige, men at vi er begge deler samtidig. Mangfold handler ikke om én bestemt forskjell, men om menneskelig variasjon. 

Året etter ble også Balansekunsts arbeidsområde utvidet slik at vi ikke lenger kun eksisterer som et musikkbransjeinitiativ, men er en ressurs for hele bredden av kunst- og kulturfeltet.

I 2019 mottok foreningen for første gang et tilskudd over statsbudsjettet (et engangstilskudd på 1,5 mill. kroner) for å utvikle kurs og en merkeordning for samfunnsbevisste kulturaktører.

Hold deg oppdatert: Følg Balansekunst på Facebook, Twitter og Instagram og abonner på nyhetsbrevet vårt for å få invitasjon til våre prosjekter og arrangementer.

Twitter:

Instagram: