Hva er Balansekunst?

Balansekunst er en forening som består av mer enn 70 kunst- og kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. 

Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme forandring. Vi deler kunnskap og erfaringer fra det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet. Tiden er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Kunst- og kulturlivet har ikke råd til å gå glipp av halvparten av talentene, historiene og perspektivene. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi utdaterte holdninger? Hvordan kan vi bryte mønstrene og strukturene som bidrar til ubalanse i kulturlivet?

Balansekunsts medlemmer tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak som mentorordninger, målrettet rekruttering, kartlegging, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Vi vet at endring krever både vilje og handling: Vi vil det, vi våger det og vi velger det.

Initiativet springer ut fra musikkbransjen, som allerede i 2009 etablerte et nettverk for å få fortgang i likestillingsarbeidet. I artikkelsamlingen Musikk og kjønn – i utakt? (2008), redigert av Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen på oppdrag for Kulturrådet, ble det konkludert med at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen i norsk musikkliv virket å være noe som skjedde på 1) individuelle og nokså tilfeldige initiativ, eller 2) etter påtrykk fra høyere styresmakter. Svært sjelden viste tiltakene seg å være initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet. Etableringen av Balansekunst representerte således et vendepunkt.

Vil du bli med på dugnaden? Send oss en melding eller kontakt daglig leder Siri Haugan Holden på hei@balansekunstprosjektet.no eller +47 93 03 77 02.

Hold deg oppdatert: Følg oss på Facebook og Twitter, eller abonner på nyhetsbrevet vårt for å få invitasjon til våre prosjekter og arrangementer:

Balansekunsts arbeid finansieres gjennom støtte til enkeltprosjekter og medlemsavgift. Les mer i årsrapporten for 2017.