Hva er Balansekunst?

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 70 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme forandring. Vi deler kunnskap og erfaringer fra det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet i kulturlivet. Tiden er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Kunst- og kulturlivet har ikke råd til å gå glipp av halvparten av talentene, historiene og perspektivene. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi utdaterte holdninger? Hvordan kan vi bryte mønstrene og strukturene som bidrar til ubalanse i kulturlivet?

Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi. Balansekunst utvikler og sprer kunnskap om praktisk likestillings- og mangfoldsarbeid, herunder arbeid mot seksuell trakassering, og arbeider for å sette kunsten og kulturen inn i en samfunnsmessig sammenheng. Balansekunsts driver også kurs-, veilednings- og formidlingsarbeid.

Balansekunsts medlemmer tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak som mentorordninger, målrettet rekruttering, kartlegging, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Vi vet at endring krever både vilje og handling: Vi vil det, vi våger det og vi velger det.

Vil du bli med på dugnaden? Send oss en melding eller kontakt daglig leder Siri Haugan Holden på siri@balansekunstprosjektet.no eller +47 93 03 77 02.

Balansekunsts historie

Balansekunst springer ut fra engasjerte aktører i norsk musikkbransje, som i 2009 på eget initiativ etablerte det som ble hetende “Balansekunst-nettverket” for å få fortgang i musikklivets likestillingsarbeid. Året før, i artikkelsamlingen Musikk og kjønn – i utakt? (2008), hadde Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen på oppdrag for Kulturrådet påpekt at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen i norsk musikkliv virket å være noe som skjedde på 1) individuelle og nokså tilfeldige initiativ, eller 2) etter påtrykk fra høyere styresmakter. Svært sjelden viste tiltakene seg å være initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet selv. Etableringen av Balansekunst-nettverket representerte således et vendepunkt.

En viktig milepæl i Balansekunsts historie var da Kulturrådet i 2013, etter forslag fra Balansekunst, etablerte en forsøksordning på 1 million kroner for å støtte og stimulere strategisk arbeid mot en bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Ordningen ble ikke videreført etter regjeringsskiftet samme år. I 2016 ble nettverket omgjort til en forening for å formalisere prosjektet, og i 2019 mottok foreningen for første gang et tilskudd over statsbudsjettet (et engangstilskudd på 1,5 mill. kroner) for å utvikle kurs og en merkeordning for samfunnsbevisste kulturaktører.

Hold deg oppdatert: Følg Balansekunst på Facebook, Twitter og Instagram og abonner på nyhetsbrevet vårt for å få invitasjon til våre prosjekter og arrangementer.

Twitter:

Instagram: