Seaweed Girls

Balansekunst på by:Larm 2017

Balansekunst på by:Larm 2017

Kan en selvstyrt merkevarebygging gjøre det lettere å omgå etablerte strukturer og hindere knyttet til stereotyper og kjønnsroller? Det var et av spørsmålene som ble debattert under Balansekunsts by:Larm-seminarer. 

Musikkprodusenten – hvor er hun?

I samarbeid med Brak tar vi opp tråden etter Balanseprat #1, og inviterer til et seminar om kvinner i produsentstolen, der vi utforsker hvilke tiltak som kan bidra til å rette opp kjønnsubalansen.