Scenekunstbruket

– Kunsten må ligge i forkant

– Kunsten må ligge i forkant

For Balansekunsts nyeste medlem er det selvsagt at alle, uansett hvem man er og hvor man kommer fra, skal få delta i å bygge samfunnet. Da er det viktig at man kan kjenne igjen seg selv, også i kunsten.