NIFU

Opprykksprosjektet

Opprykksprosjektet

En ny kartlegging viser at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak. Norges musikkhøgskole har satt et eget likestillingsutvalg på saken.