Likestilling

– Our industry should reflect our society

Andy Inglis leverte en kraftfull åpningsmonolog om likestilling og etnisk mangfold i musikklivet under Balansekunsts by:Larm-seminar.