Kulturrådet

Innspill til Kulturrådet

Målrettede tiltak for likestilling og mangfold er viktige verktøy for kompetanseutvikling.