Kulturrådet

Innspill til Kulturrådet

Innspill til Kulturrådet

Målrettede tiltak for likestilling og mangfold er viktige verktøy for kompetanseutvikling. Les Balansekunsts innspill til utvikling av strukturen i regionale kompetansesentre for musikk.