Dansk Komponistforening

Må man absolutt hete Wolfgang?

Må man absolutt hete Wolfgang?

Under Talk Town-festivalen i København inviterte Dansk Komponistforening til en dag fylt av inspirasjon, motivasjon og diskusjon om kjønnsbalanse og mangfold i musikk- og kulturlivet.