Balansekunst

Mangfold er nøkkelen til interessant programmering

– En ting vi har lært er at det er viktig å stoppe opp underveis, holde opp programmet og se hvordan det ser ut på avstand.

Kontakttelefon for seksuell trakassering i kulturlivet

I desember forpliktet over 60 norske kulturaktører seg til handling mot seksuell trakassering i kulturlivet. Nå oppretter Balansekunst en rådgivningstelefon.

Balansekunst til Kristiansand

Balansekunst til Kristiansand

For første gang skal Balansekunstkonferansen arrangeres utenfor Oslo. Valget falt på Kristiansand og bransjefestivalen Sørveiv. – Dette gjør oss stolte!, sier festivalleder Anna Willrodt. 

Likestilling i kulturlivet: Et politisk ansvar

Likestilling i kulturlivet: Et politisk ansvar

Insentivordninger, håndhevelse av aktivitetsplikten og økt støtte til organisasjonsarbeid var blant løftene SV, Høyre og Arbeiderpartiet kom med under Balansekunsts Arendalsuka-debatt. 

Må man absolutt hete Wolfgang?

Må man absolutt hete Wolfgang?

Under Talk Town-festivalen i København inviterte Dansk Komponistforening til en dag fylt av inspirasjon, motivasjon og diskusjon om kjønnsbalanse og mangfold i musikk- og kulturlivet.

Balansekunst på by:Larm 2017

Balansekunst på by:Larm 2017

Kan en selvstyrt merkevarebygging gjøre det lettere å omgå etablerte strukturer og hindere knyttet til stereotyper og kjønnsroller? Det var et av spørsmålene som ble debattert under Balansekunsts by:Larm-seminarer. 

Opprykksprosjektet

Opprykksprosjektet

En ny kartlegging viser at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak. Norges musikkhøgskole har satt et eget likestillingsutvalg på saken. 

Censorship and Empowerment: Women in Music

For the second year in a row Balansekunst is collaborating with Oslo World Music Festival on the festival seminar program. 

Musikkprodusenten – hvor er hun?

I samarbeid med Brak tar vi opp tråden etter Balanseprat #1, og inviterer til et seminar om kvinner i produsentstolen, der vi utforsker hvilke tiltak som kan bidra til å rette opp kjønnsubalansen.

– Et nødvendig signal til bransjen

Med en kvinneandel på bare 15 prosent i egen medlemsmasse har Norsk Komponistforenings nye likestillingsombud et langt lerret å bleke.

Balanseprat #2: Kvinner og komposisjon

Balanseprat #2: Kvinner og komposisjon

Under Ultimafestivalen kan du høre Anne Hilde Neset i samtale med Kate Havnevik, Marianne Stranger, Bente Leiknes Thorsen og Kai Robøle, om den kvinnelige komponisten og kjønnsmønstre i den skapende delen av musikkbransjen.

Å treffe de unge der de er

Å treffe de unge der de er

– Kulturinstitusjonene har ansvar for at elevene opplever rollemodeller og mangfold, skriver Guro Kleveland, styreleder i Balansekunst, i Dagsavisen.

Balanseprat #1: Kvinner og produsentrollen

Balanseprat #1: Kvinner og produsentrollen

Balansekunst inviterer til lansering av den splitter nye seminarrekken Balanseprat, en arena for samtale og diskusjon om musikk, kjønn og kulturpolitikk.

Musikk og likestilling på NOVAFEST

Balansekunst, KOSO og Femme Brutal snakker om kjønnsbalanse i musikklivet  hør podkasten her.

Balansekunst på by:Larm

Både unge og internasjonale stemmer diskuterte mangfold i musikklivet under Balansekunst-seminarene "Fra ungdommen" og Walk the Talk".