Politikk

Ny kulturstrategi for Trøndelag

I høringsutkastets kapittel fire skrives det om balansekunst, mangfold, bredde og fri tilgang, men ordet “likestilling” nevnes ikke en eneste gang.

Innspill til scenekunststrategien

Innspill til scenekunststrategien

For å kunne "lære om oss sjølv og omverda", slik kulturmeldingen formulerer et ønske om, behøver vi et mangfold av stemmer til å formidle et mangfold av historier.

Endring i universitets- og høyskoleloven

Endring i universitets- og høyskoleloven

Balansekunst støtter forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven slik at plikten til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering blir tydelig stadfestet.

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Rettspraksis viser at svært få saker om seksuell trakassering bringes inn for domstolene, noe som understreker behovet for et lavterskeltilbud for behandling av slike saker.

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet

Kulturlivets mange frilansere og selvstendig næringsdrivende er i en særlig sårbar posisjon, med skjeve maktforhold og stor grad av usikkerhet.