Nyheter

Keychange åpner for alle musikkaktører

Den internasjonale Keychange-kampanjen forplikter deltakerne til kjønnsbalanserte programmer. For første gang kan flere enn musikkfestivaler bli med på initiativet.

Kartlegging av kjønnsbalansen i Bergens musikkliv

Kartlegging av kjønnsbalansen i Bergens musikkliv

Den høyeste kvinneandelen finner vi blant musikkpedagoger og musikklærere, der kvinner utgjør 60 prosent av gruppen, mens det er teknikk- og produksjonsfeltet som kommer dårligst ut.

Statsbudsjettet: Etterlengtet støtte til Balansekunst 

Statsbudsjettet: Etterlengtet støtte til Balansekunst 

Balansekunst jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nå foreslår regjeringen å gi foreningen 1,5 million i støtte over statsbudsjettet for 2019.

Politikk, verktøy og resultater

Politikk, verktøy og resultater

Denne uka møtte Balansekunst kulturminister Trine Skei Grande, bare dager etter en god debatt om likestilling og mangfold under Arendalsuka.

Oversikt over kvinnelige musikere, teknikere og produsenter

Oversikt over kvinnelige musikere, teknikere og produsenter

Er du på jakt etter dyktige teknikere eller produsenter? Let ikke lenger.

Nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere

Norsk filminstitutt og Talent Norge går sammen om nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere med mål om å styrke deres muligheter til å skape film.

Norske Filmregissører bringer filmfeltet inn i Balansekunst

Norske Filmregissører bringer filmfeltet inn i Balansekunst

Som første aktør fra norsk film- og tv-bransje har Norske Filmregissører nå blitt del av Balansekunst, foreningen for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Norske Filmregissører viser vei for norsk film og tv

Norske Filmregissører viser vei for norsk film og tv

– Deler av medlemsmassen vår har sendt signaler om at de ikke blir hørt, og at det er strukturelle hinder i veien for at de skal kunne få fortalt sine historier på film, forteller det nye Balansekunst-medlemmet.

Oversikt over kvinnelige film- og TV-arbeidere

Oversikt over kvinnelige film- og TV-arbeidere

Statistikken viser oss at mannsdominansen i norsk filmbransje fremdeles er intakt. For å oppnå likestilling er vi nødt til å ta i bruk aktive og målrettede virkemidler.

Vil du ha praksisplass på festival i sommer?

Vil du ha praksisplass på festival i sommer?

Du kan bli assisterende lydtekniker, lystekniker eller stagehand under for eksempel Øyafestivalen eller Pstereo i sommer. Søknadsfristen er 6. mai.

Mangfold er nøkkelen til interessant programmering

– En ting vi har lært er at det er viktig å stoppe opp underveis, holde opp programmet og se hvordan det ser ut på avstand.

Kontakttelefon for seksuell trakassering i kulturlivet

I desember forpliktet over 60 norske kulturaktører seg til handling mot seksuell trakassering i kulturlivet. Nå oppretter Balansekunst en rådgivningstelefon.

Balansekunst til Kristiansand

Balansekunst til Kristiansand

For første gang skal Balansekunstkonferansen arrangeres utenfor Oslo. Valget falt på Kristiansand og bransjefestivalen Sørveiv. – Dette gjør oss stolte!, sier festivalleder Anna Willrodt. 

– Kunsten må ligge i forkant

– Kunsten må ligge i forkant

For Balansekunsts nyeste medlem er det selvsagt at alle, uansett hvem man er og hvor man kommer fra, skal få delta i å bygge samfunnet. Da er det viktig at man kan kjenne igjen seg selv, også i kunsten.

Nytt styre i Balansekunst

Nytt styre i Balansekunst

Representanter fra Norges Musikkhøgskole, Norsk Kulturhusnettverk og Ladyfest Oslo er blant medlemmene i det nyvalgte Balansekunst-styret. 

Må man absolutt hete Wolfgang?

Må man absolutt hete Wolfgang?

Under Talk Town-festivalen i København inviterte Dansk Komponistforening til en dag fylt av inspirasjon, motivasjon og diskusjon om kjønnsbalanse og mangfold i musikk- og kulturlivet.

Er kvinner interesserte i å bli produsenter?

Kvinnelige studenter søker seg heller til låtskriving enn lydteknikk når de velger musikkutdanning, skriver Ballade.