Intervju

Jenteprosjektet

Jenteprosjektet

– Det høres kanskje litt rart ut, men når vi bare er jenter føles det som at elementet "kjønn" blir fjernet, og at alle bare kan være der i kraft av seg selv.

Norske Filmregissører viser vei for norsk film og tv

Norske Filmregissører viser vei for norsk film og tv

– Deler av medlemsmassen vår har sendt signaler om at de ikke blir hørt, og at det er strukturelle hinder i veien for at de skal kunne få fortalt sine historier på film, forteller det nye Balansekunst-medlemmet.

Mangfold er nøkkelen til interessant programmering

– En ting vi har lært er at det er viktig å stoppe opp underveis, holde opp programmet og se hvordan det ser ut på avstand.

Opprykksprosjektet

Opprykksprosjektet

En ny kartlegging viser at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak. Norges musikkhøgskole har satt et eget likestillingsutvalg på saken. 

– Et nødvendig signal til bransjen

Med en kvinneandel på bare 15 prosent i egen medlemsmasse har Norsk Komponistforenings nye likestillingsombud et langt lerret å bleke.