Appell

Politikk, verktøy og resultater

Politikk, verktøy og resultater

Denne uka møtte Balansekunst kulturminister Trine Skei Grande, bare dager etter en god debatt om likestilling og mangfold under Arendalsuka.

– Our industry should reflect our society

Andy Inglis leverte en kraftfull åpningsmonolog om likestilling og etnisk mangfold i musikklivet under Balansekunsts by:Larm-seminar.