Tiltak for et trygt kulturliv

Balansekunst har mottatt midler fra Kulturdepartementet, og er i disse dager i ferd med å utvikle kurs og tiltak for forebygging av seksuell trakassering i kulturlivet. Arbeidet skal resultere i en merkeordning som tilbyr kompetanseheving og veiledning, for å bistå kunst- og kulturorganisasjoner i deres arbeid for en trygg og inkluderende organisasjon.

Hvor går grensa? 

En skuespiller entrer garderoben og finner sin kollega splitter naken. Han smiler til henne og sier “hei”, mens han rydder i sakene sine i et bedagelig tempo. Han gjør ingen forsøk på å dekke seg til.  

En musiker i et frilansoppdrag får regelmessig høre fra sin produksjonsleder at han har så flott kropp. Hun ser ham opp og ned mens hun gir komplimenter på antrekk. Når de planlegger en turné vitser hun med at de to kan dele hotellseng.

Var dette seksuell trakassering?

Det råder ofte uenighet om hva som er og hva som ikke er seksuell trakassering. Vi møter alle tematikken med ulike normer, ulike holdninger, ulike grenser og ulike erfaringer. Dette er noe av det som kan gjøre seksuell trakassering vanskelig å snakke om og dermed også vanskelig å forebygge. 

En viktig del av det forebyggende arbeidet kan være å anerkjenne nettopp disse ulikhetene: alle har forskjellige grenser. Et trygt miljø fordrer dermed at vi må ta litt forbehold. Videre trengs bevissthet om makt, roller, relasjoner, gjensidighet, og en enighet om hvilke normer og regler man ønsker å ha på arbeidsplassen. 

Hva innebærer merkeordningen?

Merkeordningen Balansekunst utvikler skal bidra til å løfte frem denne bevisstheten, i tillegg til at vi gjennomgår lovverket og tilbyr konkrete tiltak, som kartlegginger, retningslinjer og rutiner mot seksuell trakassering.

Kulturorganisasjoner som ønsker å delta i merkeordningen vil motta kursing, og i fellesskap finner vi frem til hvilke tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for å forebygge seksuell trakassering i organisasjonen. Ved gjennomført kursing og igangsatte tiltak mottar organisasjonen et merke som kommuniserer at forebygging av seksuell trakassering er en prioritert oppgave i organisasjonen.

Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. For å sikre fri kunst må vi bryte ned barrierer som kan skape ufrihet for enkelte grupper. I løpet av høsten 2019 vil Balansekunst utarbeide flere kurs- og workshoptilbud. Utover varslingsrutiner og praktiske tiltak, bør en satsning for å forebygge seksuell trakassering også identifisere og utfordre maktstrukturer og kjønnsrollemønstre som kan ligge til grunn for seksuell trakassering. Som et supplement til kurs om seksuell trakassering, vil vi også tilby workshops om temaer som normkritiske perspektiver, hersketeknikker og representasjon. Ytterligere skolering er ett av flere tiltak organisasjoner kan benytte seg av. 

Følg med på nettsidene våre for oppdatert informasjon om merkeordningen og våre workshoptilbud i tiden fremover.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med prosjektleder Victoria Øverby Steinlandvictoria@balansekunstprosjektet.no eller +47 48 26 88 78. 

Toppfoto: Antoine Bourdelles atelier. Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0