Innspill til statsbudsjettet 2019

Balansekunst er glade og takknemlige for å ha blitt sett, hørt og anerkjent i det foreslåtte budsjettet for 2019. Vi ser fram til videre arbeid og samarbeid!

Balansekunst ønsker imidlertid å understreke at arbeidet for likestilling og mangfold må være sterkere og bredere forankret i budsjettet. Jobben er ikke gjort med midler til Balansekunst; Balansekunst er et foregangsinitiativ, og med dette kan det brede arbeidet i større format begynne.

  • Tilskuddet til Balansekunst må være flerårig. Bevisstgjørings- og kunnskapsarbeidet vi setter i gang med denne tildelingen, som kursing og sertifisering, vil kreve en langsiktig innsats for å få til en bred implementering og ønskede endringer i holdninger så vel som organisasjonsstrukturer og -kultur

  • Vi ønsker en likestillingspott med søkbare midler til tiltak for likestilling, og mot trakassering

  • Vi ønsker at bevilgende myndigheter stiller krav til sine tilskuddsmottakere om å ta samfunnsansvar gjennom arbeid og gjennomføring av tiltak for likestilling og mangfold, mot trakassering og diskriminering

  • Vi ønsker at andre felt i det norske samfunnet skal ta i bruk tiltak lik dem vi jobber med i kulturbransjen og -livet: I næringslivet, i frivilligheten, i utdanningssektoren, i organisasjonslivet

Balansekunst oppfordrer familie- og kulturkomiteen til å gjøre vedtak som sikrer en bredere forankring av arbeidet for likestilling og mangfold, mot trakassering og diskriminering, i budsjettet for 2019. Vi oppfordrer også komiteen til å jobbe for at støtten til Balansekunst blir flerårig.

Toppbilde: Cat Burston (CC BY 2.0)