Ikke-diskriminerende språkbruk

Slik sier du “venn” på amerikansk tegnspråk (ASL). Illustrasjon: R. A. Olea (CC BY 2.0).

Hvilke ord og begreper bør vi styre unna – og hvorfor bør vi det?

Vi ønsker at språket vi bruker skal være presist, forståelig og inkluderende. Enkelte fagfolk argumenterer fremdeles mot å forsøke å endre språket ved å vise til ordenes opprinnelse. De har også pekt på at det er vanskelig å endre språket. Omfattende forskning har derimot vist oss at det er den betydningen ordene har i dag vi må se på, hvis vi skal avgjøre om de fungerer diskriminerende eller ikke.

Mange tar språket for gitt og tenker lite over hvor viktig og innfløkt det er. Vi bruker språk til å formidle ikke bare informasjon og ideer, men også verdier og følelser. Språket vårt er derfor ikke nøytralt. Det kan for eksempel avspeile former for diskriminering i et samfunn, og også forårsake og forsterke slik diskriminering, skriver Språkrådet.

Her har vi samlet noen bidrag til inkluderende og ikke-diskriminerende språkbruk.

Flerkultur

NRKs flerkulturelle ordliste er en gjennomgang av ulike begreper som brukes om innvandrere og flerkultur. Ordlisten er ment som et bidrag til bevisstgjøring om hvilke ord vi bruker og hvordan de oppfattes.

Hvilke argumenter kan bite på personer som tviholder på retten til å bruke n-ordet?

Setter du av fem minutter til denne videoen kan du ta med deg forfatter Ta-Nehisi Coates' enkle og overbevisende forklaring inn i diskusjonen neste gang.

Funksjonsevne

Norges Handikapforbund m.fl. har utarbeidet en veiledning for ikke-diskriminerende omtale av personer med nedsatt funksjonsevne.

Kjønn

Oppfatninger om kjønn ligger også nedfelt i språket. "Spriket i språket" er en huskeliste for musikkomtale, som også er overførbar til omtale av andre kunstuttrykk: 

Også Språkrådet har gode tips til en mer kjønnsbalansert språkbruk:

Kjønns- og seksualitetsmangfold

Skeiv Ungdom har laget en ordliste med ord og uttrykk som det kan være fint å kjenne til og bruke rett.

Flere ordforklaringer og sentrale begreper for å omtale personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet finner du hos FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Hvilke ord er fy-ord og hvilke er ok å bruke? Hos FRI finner du også en oversikt som går mer i dybden på en del begreper man bør være obs på.