Årsrapport 2018

Nye samarbeid, store prosjekter og jubel over statsbudsjettet: Les mer om Balansekunsts aktivitet i 2018.

Utdrag fra årsrapporten:

Balansekunst er en landsdekkende forening som arbeider praktisk og politisk for å øke mangfoldet og likestillingen i norsk kunst- og kulturliv. Balansekunst samler aktører fra et bredt kunst- og kulturfelt, fra scenekunst og musikk til film og billedkunst, som sammen og på eget initiativ arbeider for et mer mangfoldig og likestilt kulturliv.

Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme forandring og er et dugnadsprosjekt som står og faller med innsatsen fra foreningens medlemmer.

Våre medlemmer tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak som mentorordninger, målrettet rekruttering, kartlegging, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Balansekunst støtter, styrker og tilrettelegger for medlemsorganisasjonenes innsats gjennom rådgivning, kursing, tiltaksutvikling og prosjektsamarbeid.

Foreningen har fått 17 nye medlemsorganisasjoner og 10 nye enkeltmedlemmer i løpet av 2018. Per 31.12.18 hadde foreningen 70 medlemsorganisasjoner og 16 enkeltmedlemmer.

I 2018 arrangerte/støttet Balansekunst 14 arrangementer i ulike deler av landet. Foreningen har vært aktivt deltakende i den offentlige debatten om likestilling, mangfold og seksuell trakassering både i og utenfor Norge. Foreningen har også lagt ned et betydelig politisk arbeid i løpet av året, og før jul ble det klart at Balansekunst vil få tildelt kroner 1,5 millioner over statsbudsjettet for 2019.

Balansekunsts styre har i perioden 01.01.2018 til 31.12.2018 bestått av:

S T Y R E L E D E R
Guro Kleveland, Kulturtanken (gjenvalgt ved årsmøtet 24.05.18)

N E S T L E D E R
Rhiannon Hovden Edwards, Musikkutstyrsordningen (gjenvalgt ved årsmøtet)

S T Y R E M E D L E M M E R
Thomas Walle
Andreas Gilhuus, Norske kulturhus
Miranda Moen, AKKS Trondheim (valgt ved årsmøtet)
Thomas Isak Michael Prestø (valgt ved årsmøtet)
Camilla Slaattun Brauer, Norsk jazzforum (t.o.m. årsmøtet)
Mariann Skjerdal, Norske konsertarrangører (t.o.m. årsmøtet)

V A R A M E D L E M M E R
Nina Maria Barbosa Blad (valgt ved årsmøtet)
Rune Rebne, Norges musikkhøgskole
Eva Lien, Ladyfest Oslo

Mer informasjon om aktivitet, informasjonsarbeid, ressursutvikling og medlemmer finner du i rapporten.