Balansekunst styrker sin scenekunstkompetanse

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2019-2020 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Ådne Sekkelsten, Rhiannon Edwards, Miranda Moen, Thomas Walle og Guro Kleveland. Ikke på bildet: Ida Margreta Halvorsen, Nina Barbosa Blad og Andreas Gilhuus.  Foto: Thomas Aslaksen/MUO

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2019-2020 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Ådne Sekkelsten, Rhiannon Edwards, Miranda Moen, Thomas Walle og Guro Kleveland. Ikke på bildet: Ida Margreta Halvorsen, Nina Barbosa Blad og Andreas Gilhuus. Foto: Thomas Aslaksen/MUO

Under Balansekunsts årsmøte i mai fornyet medlemmene sin tillit til styret. De to nye styremedlemmene bringer med seg en bred erfaring fra scenekunstfeltet.

Ådne Sekkelsten er daglig leder i Scenekunstbruket. Han er utdannet skuespiller og har utdanning innen teatervitenskap og kulturledelse. Ådne har tidligere arbeidet som skuespiller, instruktør og produsent innen teater og film. De siste 20 årene har han vært med på å bygge opp Scenekunstbruket, som i dag er den største landsdekkende formidleren av scenekunst for en ung målgruppe i Norge, i tillegg til et kompetansenettverk for scenekunst for et ungt publikum. Ådne er kunstnerisk leder for scenekunstfestivalen Showbox og leder også arbeidet med etableringen av Kloden teater, en programmerende scene med nasjonal og internasjonal scenekunst for barn og unge.

Ida Margreta Halvorsen er kommunikasjonssjef ved Nationaltheatret i Oslo. Hun er siviløkonom med bred erfaring fra kommunikasjon, ledelse og forretningsutvikling. Hun brenner for relasjoner, engasjerende innhold og opplevelser, og har sett dette som viktige nøkler til å skape gode resultater i lederstillingene hun har hatt i forlagsbransje, konsulentbransje og akademia. I dag er hun ansvarlig for Nationaltheatrets kommunikasjon, markedsføring, formidling og kommersielle virksomhet. Hun leder en omfattende endringsprosess som har styrket teatrets synlighet og omdømme, økt engasjement i det offentlige ordskiftet, øket besøkstallet, doblet inntektene og utviklet flere nye samfunns- og forretningskonsepter i skjæringspunktet mellom næringsliv, samfunn og kultur.

Thomas Walle (Musea i Sogn og Fjordane) og Andreas Gilhuus (Bølgen kulturhus) ble begge gjenvalgt for en ny periode i styret. Rune Rebne (Norges musikkhøgskole) og Eva Lien (Ladyfest Oslo) trådte av etter endt periode som varamedlemmer. Vi takker for innsatsen!

Balansekunsts styre 2019–2020

Styreleder:
Guro Kleveland (2018–2020), Ballade

Styremedlemmer:
Rhiannon Edwards (2018–2020), Virke kultur og opplevelse
Miranda Moen (2018–2020), AKKS Trondheim
Thomas Talawa Prestø (2018–2020), Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble
Thomas Walle (2019–2021), Musea i Sogn og Fjordane
Ådne Sekkelsten (2019–2021), Scenekunstbruket

1. vara: Nina Maria Barbosa Blad (2018–2020), Barbosa Film
2. vara: Andreas Gilhuus (2019–2021), Norske kulturhus
3. vara: Ida Margreta Halvorsen (2019–2021), Nationaltheatret