Innspill til scenekunststrategien

Balansekunst takker for muligheten til å komme med innspill til scenekunststrategien, og ser frem til at kulturmeldingens gode ambisjoner knyttet til likestilling og representasjon nå vil følges opp av konkrete kulturpolitiske føringer og krav.

Om 5-10 år bør scenekunstfeltet som helhet reflektere mangfoldet i det sammensatte samfunnet vårt i større grad enn hva tilfellet er i dag, både når det gjelder skapere, produsenter, utøvere og konsumenter av kunsten.

For å kunne "lære om oss sjølv og omverda", slik kulturmeldingen formulerer et ønske om, behøver vi et mangfold av stemmer til å formidle et mangfold av historier – også på scenekunstfeltet. Vi ber om at scenekunststrategien utvikler politikk som bidrar til dette.

Følgende virkemidler/tiltak kan bidra til dette:

  • Gjeninnføre krav om likestilling/mangfold i tildelingsbrev fra det offentlige

  • Øremerke midler som kan sikre langsiktighet og kontinuitet i arbeidet for et likestilt og mangfoldig kulturliv

Toppbilde: Cat Burston (CC BY 2.0)