Kartlegging: Tjener mannlige artister mer enn kvinnelige?

Stadig flere festivaler har et prisverdig fokus på kjønnsbalanse på programmet. Hvor mye tjener kvinnene på sine festivalopptredener sammenlignet med sine mannlige artistkolleger?

Balansekunst er i gang med planleggingen av et seminar under by:Larm 2019, som en oppfølging til fjorårets prat om Keychange-initiativet som forplikter deltakende festivaler til å en 50/50-kjønnsbalanse. Årets seminar vil gå et skritt videre, og tar utgangspunkt i en sammenligning av hva mannlige og kvinnelige artister tjener.

Inspirert av en ny lov som pålegger alle britiske selskaper av en viss størrelse å oppgi informasjon om forholdet mellom lønn og kjønn, ønsker vi derfor å samle inn noen grunnleggende tall om kjønn- og honorarfordelingen fra norske festivaler.

Toppfoto: Linda Pira i Oslo (2018). Foto: Runhild Heggem/Studentenes Fotoklubb (CC BY-NC 2.0)