Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

Nye medlemmer, arrangementer i inn- og utland, presseklipp og medlemsbidrag: Les mer om Balansekunsts aktivitet i 2016.

Utdrag fra årsrapporten:

Bedre kjønnsbalanse fører til et rikere musikkliv, og Balansekunst vil bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i musikk- og kulturlivet. Balansekunst skal inspirere til bevisst rekrutteringsarbeid, og avsløre maktstrategier og -strukturer som er usynlige for det blotte øye. Foreningens arbeid skal omfatte både det skapende, det utøvende og det produserende leddet i musikklivet. Det er sløsing med talent å ikke rekruttere og opprettholde en rimelig balanse mellom kjønnene, og mønstrene og strukturene som er med på å skape ubalansen må brytes. 

Balansekunsts primærmålgruppe er det profesjonelle musikklivet. Sekundærmålgruppen er politikere, beslutningstakere, media og øvrig kulturliv. 

Årshistorikk:

  • 1. mars ansatte daværende arbeidsutvalg Siri Haugan Holden som Balansekunstner (prosjektkoordinator) i en 20 % stilling

  • 10. mai ble Balansekunst registrert som en forening i Brønnøysundregisteret

  • Under årsmøtet 8. juni valgte foreningens medlemmer styre for perioden 2016-2018. Foreningens vedtekter ble vedtatt, og Nitschke AS ble valgt som revisor

  • 1. september overtok Bell Økonomi foreningens regnskap etter Ultimafestivalen

  • 14. desember vedtok styret å øke Balansekunstnerens stillingsprosent i 2017 til 50 %

Mer informasjon om aktivitet, informasjonsarbeid og medlemmer finner du i rapporten.