Politikk, verktøy og resultater

Arendalsuka 2018 er over, men signalene fra politikerne lyser grønt for Balansekunst: Under debatten Kulturen inn i en ny tid: politikk, verktøy og resultater, arrangert av Arrangørforum og Balansekunst, holdt et enstemmig politikerpanel den grønne sida opp til støtte for arbeidet vårt for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Debattleder Christian Strand utfordret politikerpanelet til å ta et tydelig standpunkt til Balansekunst. F.v.: Kulturminister Trine Skei Grande (V), Kristin Ørmen Johnsen (H), Rina Mariann Hansen (Ap), Freddy André Øvstegård (SV) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). 

Debattleder Christian Strand utfordret politikerpanelet til å ta et tydelig standpunkt til Balansekunst. F.v.: Kulturminister Trine Skei Grande (V), Kristin Ørmen Johnsen (H), Rina Mariann Hansen (Ap), Freddy André Øvstegård (SV) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). 

– Mye av det demokratiet vårt bygger på ligger i kulturen, sa Trine Skei Grande under Balansekunsts kulturdebatt.

– Mye av det demokratiet vårt bygger på ligger i kulturen, sa Trine Skei Grande under Balansekunsts kulturdebatt.

Styreleder i Balansekunst Guro Kleveland kom med tydelige krav til politikerne under sin appell: 

– Vi vil ha politiske tiltak og insentiver for bedre likestilling og mangfold. Vi vil ha finansiering til drift av Balansekunst, slik at arbeidet med likestilling og mangfold, og kunnskapsspredning, forebygging og rådgivning mot seksuell trakassering kan videreutvikles. Vi vil at dere – som oss – skal ville det, velge det, våge det!

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo Rina Mariann Hansen (Ap) stilte deretter det viktige spørsmålet: Når vi deler ut store offentlige midler til kultursektoren må vi spørre oss selv: Skal vi stille flere krav til mottakerne? Skal vi bruke midlene til å oppnå flere mål?

Se opptak fra debatten her

 

Likestilling som politisk ansvar

På akkurat samme tid i fjor, på akkurat samme scene, ble det av et enstemmig politikerpanel slått fast at likestilling er et politisk ansvar. Siden da har #metoo skylt over oss, en bølge som har bygget seg opp over mange år, der skjev kjønnsfordeling og manglende fokus og initiativ for likestilling og likeverd har vært underliggende strømninger og drivkrefter for systematisk seksuell trakassering og undertrykking. Likevel har lite foreløpig skjedd på politisk nivå.

Tidligere denne uka møtte derfor Balansekunst kulturministeren igjen, og tok opp tråden fra Arendalsuka. Statsråden var tydelig på at Balansekunst gjør et viktig arbeid, og ønsker å holde en god dialog med oss. Blant konkrete tiltak vi snakket om, var opplæring, kartlegging og en ny merkeordning for samfunnsbevisste kulturaktører. Balansekunst går spennende tider i møte.

Balansekunst og kulturminister Trine Skei Grande. Fra venstre: Guro Kleveland, Camilla Slaattun Brauer, Trine Skei Grande og Rhiannon Hovden Edwards.

Balansekunst og kulturminister Trine Skei Grande. Fra venstre: Guro Kleveland, Camilla Slaattun Brauer, Trine Skei Grande og Rhiannon Hovden Edwards.