Nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere

Talent Norges Maria M. Jørstad og Norsk filminstitutts Stine Helgeland. Foto: Ida Meyn

Talent Norges Maria M. Jørstad og Norsk filminstitutts Stine Helgeland. Foto: Ida Meyn

Norsk filminstitutt og Talent Norge går sammen om nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere med mål om å styrke deres muligheter til å skape film.

Norsk filminstitutt og Talent Norge lanserte i dag UP – et nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere. Kvinners historier og kompetanse er helt nødvendig for at filmene som lages i Norge skal nå ut til – og være relevante – for hele befolkningen. 

Satsingen er rettet mot kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentar, og også de som vil jobbe med dramaserier. Målet er å utvikle talenter, styrke deres kompetanse og bidra til nettverksbygging. Deltakerne i programmet skal også bli bedre rustet til å gjenkjenne og håndtere strukturer som kan hindre kvinner å nå sitt potensial. Det langsiktige målet er at minst 80 prosent av deltagerne produserer film innen tre år etter endt deltagelse i utviklingsprogrammet UP.

Gjennom programmet får deltakerne tilbud om faglige verksteder, nettverkssamlinger og coaching, i tillegg til en pott egne midler til å ansette profesjonelle veiledere. Deltakerne får også et stipend på kr. 50.000 for å være med i programmet. Programmet strekker seg over ett år, og vil fokusere på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen som filmskaper. Programmet er rettet mot regissører og produsenter, og det er plass til tolv deltakere.

Søknadsfrist er 10. august 2018, med oppstart i september.

Les mer på nfi.no.