Norske Filmregissører bringer filmfeltet inn i Balansekunst

Logoen til NFR

Som første aktør fra norsk film- og tv-bransje har Norske Filmregissører nå blitt del av Balansekunst, foreningen for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

– Vi må jobbe på tvers av kunst- og kulturuttrykk for å oppnå et inkluderende kulturliv, sier Guro Kleveland, styreleder i Balansekunst. – Derfor er vi er veldig glade for å nå kunne knytte tettere kontakt med film- og tv-feltet gjennom Norske Filmregissører, sier hun.

Foreningen Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme endring, og består av over 60 organisasjoner som sammen arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Som nytt medlem i Balansekunst forplikter Norske Filmregissører seg til å fortsette sitt engasjement og arbeid for likestilling og mangfold, i selskap med andre aktører som Scenekunstbruket, Norske Billedkunstnere, Kulturtanken og Music Norway.

– Jeg var veldig glad for å oppdage at andre bransjer hadde kommet et stykke på vei med konkrete tiltak da det smalt med #metoo i filmbransjen høsten 2017. Balansekunsts arbeid har direkte overføringsverdi til vår bransje, sier Marianne Kleven, forbundsleder i Norske Filmregissører.

– At Norske Filmregissører går foran som første aktør fra sitt felt og nå har blitt medlem i Balansekunst er et viktig skritt for likestillingsarbeidet i norsk film- og tv-bransje. Det styrker også vår posisjon som en samlende ressurs for hele kulturfeltet, sier Kleveland.

Kontakt:
Marianne Kleven
Forbundsleder i Norske Filmregissører
Tlf.: +47 92249290, e-post: marianne@filmdir.no

Guro Kleveland
Styreleder i Balansekunst
Tlf.: +47 995 90 130, e-post: gk@kulturtanken.no