Oversikt over kvinner i jazz

Foto: Joëlle Léandre på  Jazz à L’Étage #3  ( Jean-Daniel Pauget ,  CC BY 2.0 )

Foto: Joëlle Léandre på Jazz à L’Étage #3 (Jean-Daniel Pauget, CC BY 2.0)

Med jevne mellomrom dukker det opp jazzfestivaler med forsvinnende få kvinner på plakaten. Et vedvarende grasrotinitiativ har resultert i følgende oversikt over norske kvinnelige jazzmusikere og norske jazzband med kvinnelige utøvere.

Vi kjøper ikke argumentet om at det ikke finnes mange nok. Her er (det stadig voksende) beviset.

Ser du noen navn som mangler? Dokumentet er åpent for redigering, men husk å innhente godkjennelse fra personen(e) du fører opp. 

Norsk jazzforums tall fra 2015 viste at 27,5 prosent av musikerne på festivalscenene og 18 prosent av musikerne på klubbscenene var kvinner.

– Norsk jazzforum har gjennom mange år jobbet bevisst med å øke kvinneandelen blant norske jazzmusikere. Vi er fortsatt langt unna en ideell fordeling, og det gjenstår mye arbeid. Men vi er glade for å se en positiv utvikling. De siste fire årene har kvinneandelen på klubbscenen økt med 39 prosent, og fra 2014 til 2015 økte kvinneandelen på festivalscenene med hele 43 prosent, sa daglig leder i Norsk jazzforum Gry Bråtømyr den gang. 

De siste ti årene har andelen kvinnelige musikermedlemmer i Norsk jazzforum økt fra 15,5 til 21 prosent:

Prosentandel kvinnelige musikermedlemmer i Norsk jazzforum (2007-2018)

Kilde: Norsk jazzforum

Prosentandel kvinner på scenen på Norsk jazzforums medlemsklubber (2013-2016)

Kilde: Norsk jazzforum