Årsrapport 2017

Forside Balansekunsts årsrapport 2017

Nye medlemmer, arrangementer i inn- og utland, ressursutvikling og politisk påvirkningsarbeid: Les mer om Balansekunsts aktivitet i 2017.

Utdrag fra årsrapporten:

Balansekunst er en landsdekkende forening som arbeider praktisk og politisk for å øke mangfoldet og likestillingen i norsk musikk- og kulturbransje. Foreningens styre holder til i Oslo, Larvik og Sandane. Foreningens postadresse er c/o Ultima, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. Foreningen har en ansatt prosjektkoordinator i en 50 %-stilling som har ansvar for daglig drift, prosjektutvikling og informasjonsarbeid. 

Balansekunsts styre har i perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 bestått av

 • Guro Kleveland (Kulturtanken), styreleder

 • Camilla Slaattun Brauer (Norsk jazzforum), styremedlem

 • Rhiannon Anette Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen), styremedlem

 • Mariann Skjerdal (Norske Konsertarrangører), styremedlem

 • Thomas Walle, styremedlem (valgt ved årsmøtet 23.05.17)

 • Andreas Gilhuus (Norsk Kulturhusnettverk), styremedlem (valgt ved årsmøtet 23.05.17)

 • Erik Larsen (BandOrg), styremedlem (fratrådte vervet 03.04.17)

 • Agnes Ida Pettersen (Komponistforeningen), vararepresentant

 • Rune Rebne (Norges Musikkhøgskole), vararepresentant (valgt ved årsmøtet 23.05.17)

 • Eva Lien (Ladyfest Oslo), vararepresentant (valgt ved årsmøtet 23.05.17)

 • Miriam Nabunya (AKKS Oslo), vararepresentant (fratrådte vervet 23.05.17)

I løpet av 2017 har foreningen mottatt prosjektstøtte fra Kulturrådet og Kristiansand kommune. Foreningen har vokst og har i løpet av året fått syv nye medlemsorganisasjoner. Per 31.12.2017 hadde foreningen 52 medlemsorganisasjoner. Aktivitetsnivået i 2017 har vært høyt, og foreningen har arrangert 11 arrangementer i ulike deler av landet. Foreningen har også deltatt aktivt i den offentlige debatten, i både inn- og utland. 

Mer informasjon om aktivitet, informasjonsarbeid, ressursutvikling og medlemmer finner du i rapporten.