Oversikt over kvinnelige film- og TV-arbeidere

Kvinner i film og TV

Historiene vi blir fortalt gjennom film og TV hjelper oss å forstå oss selv og samfunnet rundt oss. Det er av avgjørende betydning for fellesskapet at alle deler av befolkningen kan kjenne seg igjen i historiene som fortelles. Når majoriteten av norske filmer lages av menn, har et mannsperspektiv og en mann i hovedrollen, påvirker det hvordan vi oppfatter oss selv og hverandre.

De siste årene har utviklingen også gått i feil retning. Tall fra 2017 viser at bare 27 % av hovedrollene i norske spillefilmer ble spilt av kvinner, en nedgang fra 30 % året før. Kvinneandelen i norske premierefilmer falt fra over 34 % i 2015 til under 30 % i 2017. Mannlige produsenter hadde i gjennomsnitt to ganger større produksjonsbudsjett for spillefilm enn kvinnelige produsenter i 2015, og nesten tre ganger større i 2016. I norske spillefilmer med premiere høsten 2017 og våren 2018 var kvinneandelen i nøkkelrollene bak kamera – manus, regi og produsent – bare 17,4 prosent. Selv om noen indikatorer heldigvis viser en svak positiv utvikling, er tallene tydelige: Mannsdominansen i norsk filmbransje er fremdeles intakt.
 

Finn din nye kollega

Skal vi oppnå likestilling er vi nødt til å ta i bruk aktive og målrettede virkemidler. Derfor har det blitt opprettet en omfattende oversikt over kvinnelige film- og TV-arbeidere i Norge. Dokumentet teller nærmere 40 sider, og finnes for at produsenter og andre arbeidsgivere skal kunne finne fram til kvinnelige filmarbeidere i forskjellige funksjoner. 

Forestillingene vi har om hvem som passer for hva, basert på for eksempel kjønn, alder eller hvor foreldrene våre kommer fra, begrenser alles muligheter i dag. Balansekunst oppfordrer oppdragsgivere til å se etter de som ikke allerede tilhører normen i ulike sammenhenger, for å utvide og supplere eget nettverk. Slik får man flere kvalifiserte personer å velge mellom.


Viktig informasjon: 

  • Oversikten er basert på at folk selv registrerer seg, og er sortert i faner etter fagfunksjon. Hvis du har en funksjon som mangler kan du opprette en ny fane. Du kan også føre deg opp på flere dersom du gjør forskjellige arbeidsoppgaver.

  • Husk at dokumentet er åpent for hvem som helst, og at informasjonen som legges inn dermed må regnes som offentlig.

  • Ikke registrer navn eller opplysninger om andre enn deg selv uten samtykke.

  • Ha normal folkeskikk: Ikke misbruk opplysninger.

  • Det stilles ingen krav til kompetanse elle erfaring for å registrere seg. Vi oppfordrer derfor arbeidsgivere på jakt etter medarbeidere til å sjekke referanser og lignende som normalt.

  • Oppklaring om film vs. TV: Selv om titlene ofte er de samme og mange jobber på tvers er det lagt til et eget avsnitt for dem som ønsker å skrive seg inn/finne TV-arbeidere mer spesifikt. Disse er registrert nederst på enkelte fagfunksjoner der det er relevant.