En av tre kulturarbeidere blir seksuelt trakassert

Skjermbilde 2018-11-09 kl. 15.47.48.png

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har forskningsinstituttet Fafo på oppdrag fra en rekke arbeidstaker-, og arbeidsgiverorganisasjoner innenfor musikk-, scene-, TV-, film- og spillbransjen gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Hensikten med undersøkelsen har vært å opparbeide kunnskap om i hvilken grad ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende innen disse feltene utsettes for seksuell trakassering i jobbsammenheng, hva konsekvensene av å bli utsatt for slik trakassering er for den enkelte og hvordan tilfeller av seksuell trakassering blir fulgt opp og håndtert.

Undersøkelsen viser at hver tredje ansatt i kulturbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb i løpet av karrieren. Det er mer enn hva legene (én av seks) og de ansatte i hotell- og restaurantbransjen (én av fem i løpet av de siste tre årene) rapporterer om.

Nesten 60 prosent av kulturarbeiderne som har opplevd seksuell trakassering, sier trakasseringen var fysisk og gjort av kolleger. Også dette er veldig høyt sammenlignet med andre bransjer, i følge Aftenposten.