Balanse i kulturlivet

Forventningene var store i kulturlivet når kulturminister Trine Skei Grande skulle legge frem sitt første kulturbudsjett. Fornøyd eller fortvilet? Innfridd eller irritert? I samarbeid med Arrangørforum inviterte Balansekunst til debatt, der kulturministeren innledet med en gjennomgang av sine budsjettprioriteringer.

Les styreleder Guro Klevelands innledning “Balanse i kulturlivet” her:

#MeToo-kampanjen har vist oss at skjev kjønnsfordeling og manglende fokus og initiativ for likestilling og likeverd har vært underliggende strømninger og drivkrefter for systematisk seksuell trakassering og undertrykking i et nasjonalt så vel som globalt kulturliv.

Kulturlivet er et risikofelt, og Balansekunst skal være en varig ressurs for et bredt kulturliv, i en sektor der mange arbeidstakere er spesielt sårbare - rettighetsmessig, sosiokulturelt og økonomisk.    

Vi vil ha et likestilt og mangfoldig kulturliv, og et kulturliv fritt for trakassering og diskriminering. Vi ville ha politisk støtte, politisk vilje, og politisk handling. Vi ville at politisk nivå – som alle organisasjoner og virksomheter som utgjør Balansekunst - skulle ville det, velge det, våge det.

Og det har dere gjort!

I kulturministerens budsjettforslag er Balansekunst inne med 1,5 million. Det betyr enormt mye for vårt langsiktige arbeid videre, innenfor mer forutsigbare rammer. Vi er svært takknemlige for støtten, viljen og anerkjennelsen fra statsråd, familie- og kulturkomité og gode støttespillere på Stortinget og i politikken for øvrig.

Vi mener det er viktig med kursing og opplæringstiltak for likestilling og mangfold i organisasjoner og virksomheter, og mot trakassering og diskriminering. Det er tiltak som gir og sprer kunnskap, og som forebygger. Og det er noe av det vi kommer til å bruke midler på å utvikle.

Balansekunst er som kjent tildelt 1,5 million i foreslått budsjett. Vi vet hva vi skal bruke pengene til. Men hva skal dere bruke deres penger til? Hva slags tiltak har dere i verktøykassa deres? Hvordan vil dere bruke midler, myndighet og innflytelse til å styrke likestilling og mangfold i kulturlivet?