Balansekunst til Kristiansand

For første gang siden oppstarten arrangeres Balansekunsts årskonferanse utenfor Oslo. Temaet for konferansen er ungdom og rekruttering til musikken.

– Ettersom vi er en landsdekkende forening, med medlemmer fra Bodø i nord til Kristansand i sør, var det på tide å bevege seg ut av hovedstaden, sier Siri Haugan Holden, prosjektkoordinator for Balansekunst.

– Kristiansand-baserte Sørf og bransjefestivalen Sørveiv ble raskt naturlige samarbeidspartnere, ettersom de ikke er redde for å snakke om behovet for mangfold både foran, på og bak scenen. Det passet godt inn i årets tematikk, sier Holden. 

Sørf ønsker at kulturlivet skal være åpent og tilgjengelig for alle, både på scenen og som publikum på arrangementer. På bildet: Daglig leder Judit Premak. 

Sørf ønsker at kulturlivet skal være åpent og tilgjengelig for alle, både på scenen og som publikum på arrangementer. På bildet: Daglig leder Judit Premak. 

Daglig leder i Sørf Judit Premak ser frem til samarbeidet. – Vi gleder oss stort til å få Balansekunstkonferansen til Kristiansand. Foreningen setter lys på behovet for økt mangfold og likestilling i kulturlivet, og dette vil Sørf og Sørveiv være med på å løfte frem som viktig sak.

Premak viser til at sørlandet kanskje ikke har de beste skussmål når det gjelder likestilling. – Derfor er det viktig å vise at dette er noe vi fokuserer på, for at alle som vil skal få sin stemme hørt i kulturlivet, sier hun. 

Åpent for alle interesserte

Torsdag 9. november, dagen før Sørveiv går av stabelen, inviterer Balansekunst til årskonferanse i Aladdin Kulturhus i Kristiansand, fra kl. 11.00-17.00. Konferansen er gratis og åpen for alle. Målet er å skape engasjement, spre kunnskap og å utvikle konkrete likestillingsverktøy som enkelt kan iverksettes av kulturinstitusjoner over hele landet.

Balansekunst-koordinator Siri Haugan Holden mener Sørveiv er et godt forbilde på den norske festivalscenen. 

Balansekunst-koordinator Siri Haugan Holden mener Sørveiv er et godt forbilde på den norske festivalscenen. 

– Samfunnet er preget av sterke normer knyttet til for eksempel kjønn, seksualitet og etnisitet, noe som fører til skjevfordeling av makt og ulike forutsetninger. Dette påvirker også kulturlivet, og er strukturer Balansekunst aktivt arbeider for å bryte, sier Holden. 

– Denne konferansen skiller seg nok noe fra tidligere år, ettersom vi har valgt å fokusere på det praktiske aspektet i arbeidet med likestilling og mangfold i kulturlivet. Vi sikter mot at alle skal komme hjem ikke bare litt klokere og inspirerte, men også med håndfaste verktøy i sekken, sier Holden.

Under konferansen skal blant annet Balansekunsts nye argumentasjonsbank lanseres.

– Det er så lett å bli lei av diskusjonen når man gang på gang møter de samme, gamle argumentene og utdaterte holdningene. Det kan også gjøre det vanskeligere å tørre å ytre seg. Heldigvis finnes det utrolig mange gode mot-argumenter! Vi har samlet de beste svarene, og håper at argumentasjonsbanken vår kan bli et verktøy som senker terskelen for å delta i likestillingsdiskusjonen, enten det er på lunsjrommet blant kolleger eller i den offentlige debatten, sier Holden.
 

For festivalleder Anna Willrodt har det alltid vært naturlig å tenke mangfold i programmeringen av festivalen. Les Fædrelandsvennens intervju med Anna  her . 

For festivalleder Anna Willrodt har det alltid vært naturlig å tenke mangfold i programmeringen av festivalen. Les Fædrelandsvennens intervju med Anna her

Langvarig engasjement
– Det er en anerkjennelse av vårt arbeid at Balansekunst valgte Kristiansand. Sørveiv har i alle år vært bevisst på forbilde-funksjonen som vi som bransjefestival naturligvis har. Vi booker de ferskeste artistene og setter de mest aktuelle debattene på dagsorden. Derfor har det alltid vært naturlig for oss å tenke mangfold og kjønnsbalanse både på live-scenen, i våre debatter på konferansen, og, ikke minst, bak kulissene av festivalen i produksjonsteamet. Dette gjør oss stolte!, sier festivalleder Anna Willrodt.

Foreningen Balansekunst består av over 50 musikk- og kulturorganisasjoner fra hele landet, som på eget initiativ arbeider for å jevne ut kjønnsforskjellene og øke mangfoldet i norsk musikk- og kulturliv. Balansekunst samarbeider med AKKS Kristiansand og Arrangørforeningen Sava på Samsen om gjennomføringen av årskonferansen 2017.

 

Du kan lese mer om programmet for konferansen her.