Balansekunstkonferansen 2016

For andre år på rad inviterte Balansekunst til en åpen konferanse om likestilling i musikklivet – Balansekunstkonferansen 2016. Diskusjonene dreide seg hovedsakelig om kjønn og mangfold i tilknytning til språk, ytringsfrihet og demokrati. Se hele programmet her

Konferansens fire deler ble strømmet via Facebook, og opptakene kan sees her, her, her og her.

Konferansens vel 110 gjester ble ønsket velkommen av Balansekunst-gudmor Kristin Danielsen, nåværende direktør i Kulturrådet, som åpnet arrangementet med å sende et takknemlig nikk i retning 1970-tallets kvinnekamp. Ved hjelp av en noe retro Powerpoint fra Balansekunstprosjektets spede begynnelse i 2009 lovet hun sterk støtte til foreningens arbeid i tiden fremover.

– Vi står på skuldrene til kjemper. Direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen om 1970-årenes kvinnekamp. Foto: Lasse Fosshaug/NOPA

Debatten om språk og kjønn vendte stadig tilbake til språklig nysgjerrighet og berøringsangst. Under tittelen "Om kvinnelige og andre artister" kåserte forfatter og språkforsker Helene Uri over forskjeller i språket, mens Aftenpostens Veslemøy Østrem velvillig ikledde seg rollen som "humørløs feminist".  Skyldes kjønnsstereotype reproduksjoner i journalistikken hovedsakelig språklig latskap, eller må vi se til "man må da tåle en spøk"-holdningen for å finne svaret på hvorfor mange fremdeles tråkker opp det samme, repeterende sporet? Sikkert er det i alle fall at man ikke mye lenger kan skylde på en manglende bevissthet, ettersom debatten om språkbruk løftes i stadig flere fora. 

F.v.: Asta Busingye Lydersen, Kjetil Østli, Helene Uri og Veslemøy Østrem diskuterer kultur og ukultur i språket. – Å veie ordene sine ødelegger ikke for språklig sprelskhet, tvert i mot tvinger det frem nye måter å se ting på, sier Helene Uri. Foto: Lasse Fosshaug/NOPA

– Our industry should reflect our society. Manager, bookingagent og foreleser Andy Inglis krydret dagen med personlige anekdoter fra et langt liv i musikkindustrien. Foto: Lasse Fosshaug/NOPA

Sangpionér Karin Krog deler raust av anekdoter fra egen karriere. Foto: Camilla Slaattun Brauer/Balansekunst

Punk, opprør, queerkultur – jeg tror vi er så sinte at folk ikke tør å kødde med oss, sier Ida Jakobsen i Intetskjønn. Foto: Camilla Slaattun Brauer/Balansekunst

Flere av Balansekunsts nesten 50 medlemsorganisasjoner inspirerte publikum gjennom å fortelle om eget arbeid med likestilling i musikken. Foto: Lasse Fosshaug/NOPA

Stella Mwangi var del av paneldebatten om kvinner og likestilling i norsk utenriks- og utviklingspolitikk, sammen med sosialantropolog Thomas Walle og Bjørg Skotnes, fagdirektør for likestilling i Utenriksdepartementet. Foto: Camilla Slaattun Brauer/Balansekunst

Positive People, med Stella Mwangi i spissen, mante til positivitet og glede. Foto: Camilla Slaattun Brauer/Balansekunst

Tegner Ståle Gerhardsen førte referat fra hele konferansen – via tusj! Foto: Balansekunst

Tegner Ståle Gerhardsen førte referat fra hele konferansen – via tusj! Foto: Balansekunst

Ferdig referat – se prosessen live  her ! Foto: Balansekunst

Ferdig referat – se prosessen live her! Foto: Balansekunst

Tusen takk til alle involverte – vi sees igjen i 2017!