Musikkprodusenten – hvor er hun?

Kvinner i produsentrollen har gjennom året fått oppmerksomhet i norsk offentlighet, men utgangspunktet har vært mangelen på anerkjennelse kvinner får.

I en anmeldelse av artisten Jessica Sligters album A Sense of Growth ble kun Sligters mannlige medprodusent kreditert. Björk skrev for en tid tilbake på sin egen webside at "It feels like still today, after all these years, people cannot imagine that women can write, arrange or produce electronic music."

Skyldes den manglende anerkjennelsen forutinntatte holdninger om at kvinner ikke er så interessert i teknikk, eller at oppfatningen av produsentrollen er utdatert? Oppstår skjevheten allerede i rekrutteringen, med manglende muligheter og mangel på kvinnelige forbilder i faget?

I samarbeid med Brak arrangerer Balansekunst seminaret "Musikkprodusenten – hvor er hun?" under Vill Vill Vest i Bergen i september. 

Når: Torsdag 15. september, kl. 14:00-14:45
Hvor: Auditoriet
Hvem: Kristin Winsents (NRK P13), Sunniva Skjøstad Hovde (Førsteamanuensis DMMH/Feminalen), Rebekka (Seaweed Girls) og Anne Lise Frøkedal (artist). Ordstyrer: Charlotte Myrbråten (BoB/Klassekampen)

Panelet skal diskutere hvilke tiltak vi kan iverksette for å jevne ut forskjellene, hvordan vi bedre kan synliggjøre mulighetene og forbildene som finnes, og skape større bevissthet rundt produsentrollen og -faget. AKKS Bergens samarbeidsprosjekt med EDDA Music, om kursing og traineestillinger, vil løftes som case i samtalen.