Er kvinner interesserte i å bli produsenter?

Under Balansekunsts by:Larm-konferanse Walk the Talk ble det diskutert hvorfor andelen kvinnelige produsenter er så lav. Det ble ikke gitt noen klare svar, men panelet pekte på en rekke forhold i bransjen og en tradisjon for at yrket ikke er tilpasset kvinneliv.

Rekruttering og veien inn i yrket ble ellers knapt nevnt. Ballade har derfor spurt flere utdanningsinstitusjoner om hvor mange av deres kvinnelige studenter som tar fag direkte relatert til musikkproduksjon.

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons