Balansekunst jakter på fordommer

Vi skal oppdatere Argumentasjonsguiden med harde fakta og gode argumenter for mangfold i kulturlivet, og ønsker oss dine erfaringer.

Øker støtten til likestilling og mangfold i kulturlivet

Balansekunst jobber for et inkluderende kulturliv fritt for seksuell trakassering. Nå får foreningen økt bevilgning over statsbudsjettet for 2020.

Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Den kommende meldingen må vurdere tiltak som kan gi alle barn og unge mulighet til å delta i kulturrelaterte aktiviteter.

25 millioner til mangfold innen kultur

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til mangfold, likestilling og integrering i kultursektoren.

Balansekunst vokser

Med Cecilie Kollander Noreng som det nyeste tilskuddet til kontoret har Balansekunst vokst fra én til tre ansatte i løpet av sommeren.

Tiltak for et trygt kulturliv

Tiltak for et trygt kulturliv

Balansekunst har mottatt midler fra Kulturdepartementet, og er i disse dager i ferd med å utvikle kurs og tiltak for forebygging av seksuell trakassering i kulturlivet.

Ikke-diskriminerende språkbruk

Hvilke ord og begreper bør vi styre unna – og hvorfor bør vi det?

Oversikt over kvinnelige komponister

Music Theory Examples by Women er en database med utdrag og komplette komposisjoner lagd av kvinnelige komponister.

Sommerferie på kontoret

Balansekunsts rådgivningstelefon for seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet tar sommerferie, men du kan likevel få hjelp i sommer.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Nye samarbeid, store prosjekter og jubel over statsbudsjettet: Les mer om Balansekunsts aktivitet i 2018.

Sponser jentenes bandleir

Et mangfoldig musikkliv er avhengig av en tidlig og målrettet rekruttering, mener Fjellparkfestivalen.

Balansekunst styrker sin scenekunstkompetanse

Under Balansekunsts årsmøte i mai fornyet medlemmene sin tillit til styret. De to nye styremedlemmene bringer med seg en bred erfaring fra scenekunstfeltet.

Ny prosjektleder i Balansekunst

Victoria Øverby Steinland får oppgaven med å utvikle Balansekunsts satsing på kursvirksomhet og en merkeordning for arbeid mot seksuell trakassering i kulturlivet.

Lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Balansekunst er positive til Barne- og familiedepartementets (BFD) forslag om å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.

Ny kulturstrategi for Trøndelag

I høringsutkastets kapittel fire skrives det om balansekunst, mangfold, bredde og fri tilgang, men ordet “likestilling” nevnes ikke en eneste gang.

Slik blir du en god debattant

Kulturlivet består av en sammensatt gruppe mennesker, men det er ofte de samme personene som synes i debatten. Her er noen tips til deg som vil bli en god og trygg debattant.

Keychange åpner for alle musikkaktører

Den internasjonale Keychange-kampanjen forplikter deltakerne til kjønnsbalanserte programmer. For første gang kan flere enn musikkfestivaler bli med på initiativet.

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Balansekunsts årsmøte avholdes torsdag 23. mai kl. 14–17 på Kulturhuset i Oslo. Meld deg på her.

Siri Haugan Holden blir daglig leder for Balansekunst

Balansekunst har i ti år jobbet for likestilling og mangfold i kulturbransjen. Nå får foreningen sin første daglige leder.

Innspill til scenekunststrategien

Innspill til scenekunststrategien

For å kunne "lære om oss sjølv og omverda", slik kulturmeldingen formulerer et ønske om, behøver vi et mangfold av stemmer til å formidle et mangfold av historier.