Balansekunst søker prosjektleder

Brenner du for likestilling, mangfold, kunst og kultur? Vi søker en strukturert og initiativrik prosjektleder til et deltidsengasjement for å videreutvikle kursvirksomheten vår.

Kartlegging: Tjener mannlige artister mer enn kvinnelige?

Kartlegging: Tjener mannlige artister mer enn kvinnelige?

Stadig flere festivaler har et prisverdig fokus på kjønnsbalanse på programmet. Hvor mye tjener kvinnene på sine festivalopptredener sammenlignet med sine mannlige artistkolleger?

Balansekunsts julekalender

Balansekunsts julekalender

Vi har samlet 24 nyhets- og forskningartikler for å gjøre deg ekstra godt rustet til romjulsdiskusjoner om #metoo, kvotering og politisk korrekthet.

Endring i universitets- og høyskoleloven

Endring i universitets- og høyskoleloven

Balansekunst støtter forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven slik at plikten til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering blir tydelig stadfestet.

En av tre kulturarbeidere blir seksuelt trakassert

Det avdekker en ny undersøkelse fra Fafo.

Føreslår 10 millionar til Balansekunst

– Balansekunst må få moglegheita til å kunne gjera enno meir, seier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet til ballade.no.

Hvordan sikrer vi mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturyrker?

Med den splitter nye Erfaringsbanken samler Balansekunst erfaringer og tips fra et utvalg allerede eksisterende tiltak, til inspirasjon og veiledning for resten av kulturfeltet.

Kartlegging av kjønnsbalansen i Bergens musikkliv

Kartlegging av kjønnsbalansen i Bergens musikkliv

Den høyeste kvinneandelen finner vi blant musikkpedagoger og musikklærere, der kvinner utgjør 60 prosent av gruppen, mens det er teknikk- og produksjonsfeltet som kommer dårligst ut.

Balanse i kulturlivet

Balanse i kulturlivet

I samarbeid med Arrangørforum inviterte Balansekunst til debatt om kulturbudsjettet 2019, der kulturministeren innledet med en gjennomgang av sine prioriteringer.

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Rettspraksis viser at svært få saker om seksuell trakassering bringes inn for domstolene, noe som understreker behovet for et lavterskeltilbud for behandling av slike saker.

Statsbudsjettet: Etterlengtet støtte til Balansekunst 

Statsbudsjettet: Etterlengtet støtte til Balansekunst 

Balansekunst jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nå foreslår regjeringen å gi foreningen 1,5 million i støtte over statsbudsjettet for 2019.

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjene er utarbeidet med tanke på at den enkelte virksomhet i kulturlivet kan utvide og tilpasse dem slik at de speiler den enkelte virksomhet.

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet

Kulturlivets mange frilansere og selvstendig næringsdrivende er i en særlig sårbar posisjon, med skjeve maktforhold og stor grad av usikkerhet.

Lyttetips: Tilfeldighetenes spill

Lyttetips: Tilfeldighetenes spill

I 2015 grunnla Chi-chi Nwanoku Europas første symfoniorkester for svarte musikere og musikere fra andre etniske minoriteter. To år senere debuterte de på sagnomsuste Royal Albert Hall.

Politikk, verktøy og resultater

Politikk, verktøy og resultater

Denne uka møtte Balansekunst kulturminister Trine Skei Grande, bare dager etter en god debatt om likestilling og mangfold under Arendalsuka.

Jenteprosjektet

Jenteprosjektet

– Det høres kanskje litt rart ut, men når vi bare er jenter føles det som at elementet "kjønn" blir fjernet, og at alle bare kan være der i kraft av seg selv.

Oversikt over kvinnelige musikere, teknikere og produsenter

Oversikt over kvinnelige musikere, teknikere og produsenter

Er du på jakt etter dyktige teknikere eller produsenter? Let ikke lenger.

Balansekunsts argumentasjonsguide

Likestilling står ikke i veien for kvalitet. Slik kan du overtale din lokale skeptiker.

Åpningstider i sommer

Åpningstider i sommer

Rådgivningstelefonen holder sommerstengt, men åpner igjen 2. august. Telefonen er et gratis lavterskeltilbud for deg som har opplevd seksuell trakassering i kulturlivet.

Nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere

Norsk filminstitutt og Talent Norge går sammen om nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere med mål om å styrke deres muligheter til å skape film.