Ny kulturstrategi for Trøndelag

I høringsutkastets kapittel fire skrives det om balansekunst, mangfold, bredde og fri tilgang, men ordet “likestilling” nevnes ikke en eneste gang.

Slik blir du en god debattant

Kulturlivet består av en sammensatt gruppe mennesker, men det er ofte de samme personene som synes i debatten. Her er noen tips til deg som vil bli en god og trygg debattant.

Keychange åpner for alle musikkaktører

Den internasjonale Keychange-kampanjen forplikter deltakerne til kjønnsbalanserte programmer. For første gang kan flere enn musikkfestivaler bli med på initiativet.

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Balansekunsts årsmøte avholdes torsdag 23. mai kl. 14–17 på Kulturhuset i Oslo. Meld deg på her.

Siri Haugan Holden blir daglig leder for Balansekunst

Balansekunst har i ti år jobbet for likestilling og mangfold i kulturbransjen. Nå får foreningen sin første daglige leder.

Innspill til scenekunststrategien

Innspill til scenekunststrategien

For å kunne "lære om oss sjølv og omverda", slik kulturmeldingen formulerer et ønske om, behøver vi et mangfold av stemmer til å formidle et mangfold av historier.

Balansekunst søker prosjektleder

Brenner du for likestilling, mangfold, kunst og kultur? Vi søker en strukturert og initiativrik prosjektleder til et deltidsengasjement for å videreutvikle kursvirksomheten vår.

Kartlegging: Tjener mannlige artister mer enn kvinnelige?

Kartlegging: Tjener mannlige artister mer enn kvinnelige?

Stadig flere festivaler har et prisverdig fokus på kjønnsbalanse på programmet. Hvor mye tjener kvinnene på sine festivalopptredener sammenlignet med sine mannlige artistkolleger?

Balansekunsts julekalender

Balansekunsts julekalender

Vi har samlet 24 nyhets- og forskningartikler for å gjøre deg ekstra godt rustet til romjulsdiskusjoner om #metoo, kvotering og politisk korrekthet.

Endring i universitets- og høyskoleloven

Endring i universitets- og høyskoleloven

Balansekunst støtter forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven slik at plikten til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering blir tydelig stadfestet.

En av tre kulturarbeidere blir seksuelt trakassert

Det avdekker en ny undersøkelse fra Fafo.

Føreslår 10 millionar til Balansekunst

– Balansekunst må få moglegheita til å kunne gjera enno meir, seier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet til ballade.no.

Hvordan sikrer vi mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturyrker?

Med den splitter nye Erfaringsbanken samler Balansekunst erfaringer og tips fra et utvalg allerede eksisterende tiltak, til inspirasjon og veiledning for resten av kulturfeltet.

Kartlegging av kjønnsbalansen i Bergens musikkliv

Kartlegging av kjønnsbalansen i Bergens musikkliv

Den høyeste kvinneandelen finner vi blant musikkpedagoger og musikklærere, der kvinner utgjør 60 prosent av gruppen, mens det er teknikk- og produksjonsfeltet som kommer dårligst ut.

Balanse i kulturlivet

Balanse i kulturlivet

I samarbeid med Arrangørforum inviterte Balansekunst til debatt om kulturbudsjettet 2019, der kulturministeren innledet med en gjennomgang av sine prioriteringer.

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Laverskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Rettspraksis viser at svært få saker om seksuell trakassering bringes inn for domstolene, noe som understreker behovet for et lavterskeltilbud for behandling av slike saker.

Statsbudsjettet: Etterlengtet støtte til Balansekunst 

Statsbudsjettet: Etterlengtet støtte til Balansekunst 

Balansekunst jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nå foreslår regjeringen å gi foreningen 1,5 million i støtte over statsbudsjettet for 2019.

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjene er utarbeidet med tanke på at den enkelte virksomhet i kulturlivet kan utvide og tilpasse dem slik at de speiler den enkelte virksomhet.

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet

Kulturlivets mange frilansere og selvstendig næringsdrivende er i en særlig sårbar posisjon, med skjeve maktforhold og stor grad av usikkerhet.

Lyttetips: Tilfeldighetenes spill

Lyttetips: Tilfeldighetenes spill

I 2015 grunnla Chi-chi Nwanoku Europas første symfoniorkester for svarte musikere og musikere fra andre etniske minoriteter. To år senere debuterte de på sagnomsuste Royal Albert Hall.