Kompetanseformidling

Balansekunst jobber for å skape en riktigere representasjon i kulturlivet. Her har vi samlet noen kompetanseformidlende oversikter for å hjelpe arrangører, bookere og andre med å utvide eget nettverk og synliggjøre kompetansen som i blant overses.