Back to All Events

Supperåd hos Norsk musikkråd: #metoo – hva nå?

Kulturarbeidere er en særlig sårbar gruppe når det gjelder seksuell trakassering, og det er vi nødt til å ta på alvor. En omfattende kartlegging av norsk film-, TV-, scene-, musikk- og spillfelt viser at hver tredje ansatt i kulturbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb i løpet av karrieren. Dette er nedslående tall, som beviser at seksuell trakassering er et omfattende problem i kulturlivet. Nå må vi organisasjoner og bransjeaktører gjøre de kulturelle og strukturelle endringene som trengs. 

Norsk musikkråd inviterer til Supperåd tirsdag 30. april kl. 11–13. Vi har vært så heldige å få besøk av to innledere som begge har flerårige erfaringer med tematikken:

  • Siri Haugan Holden, daglig leder i Balansekunst

  • Cecilie Prebensen, organisasjonsrådgiver i LNU 

Vi vil få råd og tips til hvordan organisasjonene på en best mulig måte kan være forberedt på situasjoner med uønsket adferd. Det åpnes opp for diskusjon og innspill fra salen etter at innlederne er ferdige.

Om arrangementet:

Supperådet er etter hvert blitt et tradisjonsrikt forum, hvor saker av interesse for musikklivet og det frivillige kulturfeltet blir presentert og drøftet. 

De siste årene har vi stiftet bekjentskap med spennende innledere som Bård Vegar Solhjell, Tone Wilhelmsen Trøen, Frida Blomgren og Olav Torvund.

Supperådet har etablert seg som en viktig møteplass - og den eneste arenaen hvor kulturpolitikk drøftes på tvers av amatør/profesjonell, ulike kulturuttrykk etc. 

Sted: Norsk musikkråd, Trondheimsveien 2J (inngang fra Herslebsgate).

Vel møtt!