Back to All Events

Bergen: Nye stemmer


Flyer til Nye Stemmer 2018

“Nye stemmer” er en ny seminarserie i Bergen som har som formål å øke andelen kvinnelige komponister i musikkfeltet. “Nye stemmer” tilbyr undervisning til kvinner som er interessert i å komponere profesjonelt. I tillegg gis det individuell veiledning til dem som ønsker å søke til komposisjonstudier.

Det er ingen krav til ferdigheter hos deltagerne. Men det kreves at deltakere har en intensjon om å komponere musikk seriøst. Deltakerne må være over 16 år.

Deler av seminarene er åpne for alle, både kvinner og menn. Initiativtaker og arrangør for seminarene er Rebecka Ahvenniemi, som også underviser.

Offentlige seminarer:

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek
Innleder og arrangør: Rebecka Sofia Ahvenniemi
Gratis adgang. Krever ingen påmelding.

17. mars kl 12.15-16.00: Kan man utdannes til å bli avantgardist?
Innledning og diskusjon om temaet
Videovisning og presentasjon av Rebecka Sofia Ahvenniemis opera “Opera Trailer: Beyoncé and Beyond”, bestilt av Bergen Nasjonale Opera

7. april kl 12.15-16.00: Blomster dukker opp underveis. Innfallsvinkler på komposisjon som sakte tenkning.
Innledning og diskusjon om temaet
Presentasjoner av musikken til deltagere i Nye stemmer-prosjektet

12. mai kl 12.15-16.00: “Denaturalisering av musikalske grunnstoff”
Innledning og diskusjon om temaet
Presentasjon av invitert gjest: lydkunstner Maia Urstad

9. juni kl 12.15-16.00: “Musikalske vinduer” – en måte å forstå form på i ny musikk
Innledning og diskusjon om temaet
Presentasjon av invitert gjest: komponist Kari Beate Tandberg

Seminarhelgene for kvinner:

17-18. mars, 7-8. april, 12-13. mai og 9.-10. juni
Gratis adgang. Krever påmelding.
Ta kontakt: admin@nyestemmer.net

«Nye stemmer» støttes av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Griegakademiet og Bergen Offentlige Bibliotek.