Back to All Events

Frokostmøte: #nårdansenstopper – ett år etter

3. desember inviteres det til frokostmøte for å markere at det er ett år siden oppropet #nårdansenstopper. Møtet vil finne sted på Dansens Hus, i foajeen, fra kl. 8.00-9.30. Kaffe står klar og dørene åpner kl. 7.30. Se Facebook-arrangementet her.

Program:
Hvilket ansvar, og hvilket verdisyn forvaltes gjennom våre kunstnerskap – som dansere og koreografer? Og hvilken rolle har utdanningsinstusjonene, bevilgningsmyndighetene, programmerende institusjoner og festivaler i dette?

I forbindelse med oppropet #nårdansenstopper, så vi tydelig at det har vært tabubelagt å prate om og håndtere seksuell trakassering i dansefeltet. Noe av det viktigste vi tar med oss fra denne bevegelsen er viktigheten av å sette søkelys på verdisyn, og nødvendigheten av å bygge et språk som gir rom for å kunne snakke om trakassering og sexisme i arbeidslivet. I den ånden ønsker vi å skape en dialog og diskusjon rundt disse komplekse problemstillingene i feltet. Målet med å møtes – nå et år etter – er å fortsette å skape arenaer for diskusjon som kan bli grunnlag for endringer og dialog.

På forrige frokostmøtet snakket vi om hvordan frilansere er ekstra utsatt for trakassering og hersketeknikker. Vi tok opp noen av de vanskelige problemstillingene der det ikke er lett å se hvor grensene går eller å avgjøre hva som er riktig å gjøre. I denne omgang vil frokostmøte fokusere på følgende problemstillinger: Hvilket ansvar, og hvilket verdisyn forvaltes gjennom våre kunstnerskap – som dansere og koreografer? Og hvilken rolle har utdanningsinstusjonene, bevilgningsmyndighetene, programmerende institusjoner og festivaler i dette?

Frokostmøte vil starte med en innledning ved Ilse Ghekiere som vil fortelle litt om hennes erfaringer med #metoo og #wetoo bevegelsen i dansefeltet i Belgia. Deretter vil vi ha en paneldebatt der vi vil diskutere spm rundt verdisyn og kunsterskap. 

Moderator: Hild Borchgrevink
Innlegg: Ilse Ghekiere
Panel: TBA.

Arrangementet støttes av og gjennomføres med bidrag fra:

Dansens Hus
Black Box 
CODA
Skuespiller- og dansealliansen
PRODA
NoDa
Dans- og teatersentrum
Dansefestivalen Barents
PRAXIS
BIT Teatergarasjen
DansiT
Creo
Danseinformasjonen
Balansekunst