Back to All Events

Nye stemmer presenterer: Musikkens grunnstoff – noe annet enn lyd?

13.15: "Musikkens grunnstoff – noe annet enn lyd?" Seminardiskusjon ledet av Rebecka Ahvenniemi
15.15: Presentasjon av invitert gjest, komponist og musiker Kristine Tjøgersen

Sted: John Lunds plass 3, 1. etg, Griegakademiet

Seminaret er offentlig og åpent for alle. Gratis adgang!

“Nye stemmer” støttes av Bergen kommune, Norsk Komponistforening, Hordaland fylkeskommune, Kulturrådet, Griegakademiet og Bergen Offentlige Bibliotek.

Foto: Wolf James Photography


MUSIKKENS GRUNNSTOFF – NOE ANNET ENN LYD?

Utgangspunktet for seminarets tema er en tendens i det moderne samfunnet som kan kalles "sonifisering" eller "lydliggjøring" av musikk. Når det er fokus på musikken som lydlige eller soniske hendelser mellom punkt A og B, kan det virke som lydbølgene danner grunnstoffet for musikken. Dette kan også kalles en atomistisk tilnærmingsmåte.

Musikken som fremføres har som oftest til stede en musiker, en kropp som utfører handlinger på et instrument. Vi hører at noen spiller, og de kroppslige gestene kommer til uttrykk på instrumentet. Dette foregår samtidig innenfor en sosial og kulturell praksis.

Hvilken betydning har blant annet "streaming"-kulturen for lytteritualene i dag? Hvordan påvirker "sonifiseringen" vår tverrsanselige måte å persipere på, og tverrkunstneriske tenkemåter?

Seminarpresentasjonen tar utgangspunkt i fenomenologiske perspektiver på vårt sosiale og rituelle (situerte) møte med musikken, og noen tanker rundt audio-visuell kunst presentert av komponist Michel Chion.

KRISTINE TJØGERSEN

Kristine Tjøgersen (f. 1982) er klarinettist, komponist og visuell kunstner basert i Oslo. Hun har en mastergrad i klarinett fra Norges Musikkhøgskole. I tillegg har hun tatt en mastergrad i komposisjon ved Anton Bruckner Universität i Linz, Østerrike.

Som komponist jobber Kristine ofte i møtepunktet mellom visuell kunst og musikk, der bilder og lyd har en nær kobling til hverandre. Kristine finner inspirasjon i små hendelser og detaljer, som bærer et poetisk preg, og former ulike strukturer ut fra disse.

Kristine spiller i ensemblene Asamisimasa, Tøyen Fil og Klafferi og neoN.

OM NYE STEMMER

“Nye stemmer” er en seminarserie i Bergen som har som formål å øke andelen kvinnelige komponister i musikkfeltet. “Nye stemmer” tilbyr undervisning til kvinner som er interessert i å komponere profesjonelt. I tillegg gis det individuell veiledning til dem som ønsker å søke til komposisjonstudier.

Det er ingen krav til ferdigheter hos deltagerne, men det forventes at deltakere har en seriøs intensjon om å komponere. Man må i tillegg være over 16 år.

Deler av seminarene er offentlige og åpne for alle.

For mer informasjon: http://nyestemmer.net