Back to All Events

Fagprat på Feminalen: Ett år etter #metoo


Når Feminalen arrangeres i oktober vil det være ett år siden #metoo tok sosiale medier med storm. Under Feminalen 2018 følger vi opp fjorårets store snakkis og sosiale bevegelse, og spør: Har det skjedd noe ett år etter? Har bevegelsen ført til handling, og hva slags konsekvenser har #metoo ført til på arbeidsplasser og institusjoner? Hva har #metoo å si for musikkstudier og forskning? Mens noen mener #metoo har gått for langt, mener andre at det ikke er gjort nok.

Som så mange andre kreative bransjer, ble den norske musikkbransjen rystet av #metoo i 2017. Under oppropene #nårmusikkenstilner og #visyngerut, signert av mer enn 1400 kvinner, fortalte mange om sine opplevelser med trakassering, overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Med disse oppropene ble det klart for de fleste at det eksisterer en utbredt ukultur i musikkbransjen, og flere aktører lovet å sette inn passende tiltak.

Balansekunsts medlemsorganisasjoner signerte et opprop der de forpliktet seg til å "sette i gang tiltak i alle ledd" for å sikre at "alle som utdanner seg for å jobbe i norsk musikk- og kulturliv skal ha gode arbeidsforhold". Fagforbundene kom også på banen, og i november 2017 vedtok de nordiske musikerforbundene en resolusjon der de forpliktet seg til å jobbe aktivt for å bekjempe trakassering og maktmisbruk i musikkbransjen.

Under årets festival samler vi sammen noen sentrale aktører for å ta tempen på #metoo. I samarbeid med Balansekunst har vi invitert representanter fra ulike institusjoner som har sagt de skal ta grep for å snu ukultur i sin organisasjon. Disse vil prate om hvilke tiltak som er gjort, og hva som er status i dag, ett år etter #metoo.

Les mer her.