Back to All Events

Kulturbudsjettet 2019 – paneldebatt

Forventningene er store i kulturlivet når kulturminister Trine Skei Grande skal legge frem sitt første kulturbudsjett. Fornøyd eller fortvilet? Innfridd eller irritert? Vi inviterer til debatt!

Kulturministeren kommer og vil innlede med en gjennomgang av sine budsjettprioriteringer. Etterpå blir det paneldebatt om budsjettet med utgangspunkt i fem temaer som et samlet musikk- og kulturliv er opptatt av: Kulturarenaer, balanse i kulturlivet, arrangørfeltet, utøverfeltet og frivillig kulturliv. Debatten avsluttes med en åpen spørsmålsrunde fra salen.

Debattpanel:
• Kulturminister Trine Skei Grande (V) 
• Kristin Ørmen Johnsen (H)
• Anette Trettebergstuen (AP)
• Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
• Freddy André Øvstegård (SV)
• Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Hvert tema åpnes med en kort innledning fra en representant for feltet: 
• Kulturarenaer, innleder Rhiannon Edwards - MUO
• Balanse i kulturlivet, innleder Guro Kleveland - Balansekunst
• Arrangørfeltet, innleder Tone Østerdal - NKA
• Utøverfeltet, innleder Hans Ole Rian - MFO
• Frivillig kulturliv, innleder Marit Jacobsen - Kulturalliansen

Kaffe, bakst og mingling fra 09.15. Debatten starter kl. 09.45. Varighet ca. 1,5 time.